Savjeti i škola vožnje — 07 listopada 2008 -

Upozorenje: ove informacije bazirane su na temelju nekakvog mog kratkog „istraživanja“ po ovoj temi, kao i mojih stručnih saznanja koja sam stekao kroz svoj posao. Informacije koje se tiču WMI (Svjetskog identifikatora proizvođača motornog vozila) su tiču samo proizvođača (i koji iste moraju kupiti), a opisane su u standardu ISO 3780, dok je podatak o godini proizvodnje opisan u standardu ISO 3779.

VIN je kratica za „Vehicle Identification Number“, a označava broj kojim proizvođači označavaju šasiju, tj. okvir motornog vozila, kao glavnog podatka koji pravno i činjenično razlikuje pojedino vozilo kao predmet. Unutar tog VIN-broja nalazi se cijeli niz podataka o vozilu na kojem se nalaze, a onome tko ih zna očitati govore puno o samom vozilu, od podataka o tome u kojoj tvornici, zemlji i u koje vrijeme je vozilo proizvedeno, preko podataka o specifičnostima samog vozila koje mu je dao proizvođač, do običnog serijskog broja koji smješta vozilo u određeni niz istovrsnih ili sličnih jedinki…
 

Primjer identifikacijske kartice Toyote

 

Sam VIN-broj se sastoji od 17 znakova, koji mogu biti brojevi ili slova. Odredbe koje ga takvim određuju definirane su ISO standardom broj 3779, koji je donijet na svjetskoj razini u veljači 1977. godine. Šest godina kasnije, točnije 1983.-e godine, napravljena je prva velika revizija koja je uredila zadnje detalje, i u tom obliku taj standard vrijedi i danas. ISO VIN standard je oblikovan da identificira okvire cestovnih vozila svih vrsta, znači – automobila, kamiona, autobusa, motocikala…

Standard ISO 3779 dozvolio je manje odstupanje i prilagodbu po pitanju godine u kojoj je vozilo proizvedeno, i to u dijelu VIN-broja koji se odnosi na specifikacije proizvođača. Od proizvođača koji koristi kod za oznaku godine proizvodnje, ISO standard zahtijeva da ta oznaka bude na desetom mjestu u VIN-broju. Isto se odnosi i na korištenje koda same tvornice. Kada proizvođač koristi kod za označavanje tvornice ili samog pogona gdje je vozilo prizvedeno, ISO-standard tada nalaže smještanje oznake na jedanaesto mjesto VIN-broja. U VIN-broju se smiju koristiti samo VELIKA slova od A do Z, te brojevi od nule do devet. Ne smiju se koristiti slova I, O i Q iz vrlo očitih razloga zamjene sa brojevima, tako da je O uvijek i samo nula, a I je uvijek i samo broj jedan. Englesko slovo „kju“ – Q – je sa tim „repićem“ vrlo nečitljivo, pogotovo na mjestima gdje se VIN-broj obično nalazi, a to zna biti i vrlo slabo dostupno mjesto, čitanje kojega želimo što prije dovršiti, i to bez ikakvih nedoumica. Unutar samog VIN-broja NISU dozvoljeni razmaci ili prazni prostori.
 

Primjer VIN-dekodiranja jednog BMW automobila

 

Europska Unija je donijela direktive koje obvezuju da VIN-broj moraju imati sva cestovna vozila proizvedena u državama članicama EU. Direktiva je usklađena sa ISO-standardom, uz iznimku da kod godine proizvodnje (na desetom mjestu u VIN-broju) i kod tvornice ili pogona proizvodnje (na jedanaestom mjestu u VIN-broju) NISU obavezan podatak. Te dvije oznake su ostavljene na izbor proizvođaču, koji te dvije oznake – deseto i jedanaesto mjesto VIN-broja – može koristiti za detaljnije označavanje specifikacija samog vozila, mada može iste koristiti kao i svi ostali – za godinu proizvodnje i kod tvornice. Ta direktiva EU se odnosi na sva vozila na 4 kotača, koja mogu postići brzinu veću od 25 km/h, te na sve vrste prikolica.

Vehicle Identification Number – VIN-broj – sastoji se od tri glavna dijela:

WMI – World Manufacturer Identifier (Svjetski identifikator proizvođača motornih vozila) čine oznake na prvom, drugom i trećem mjestu u strukturi VIN-broja. Ukoliko neki proizvođač proizvodi manje od 500 vozila u godini dana, tada na treće mjesto dolazi brojka „9“. Cijeli WMI je detaljno opisan u standardu ISO 3780.

VDS – Vehicle Description Section (dio koji opisuje samo vozilo) se sastoji od 6 znakova, raspoređenih na pozicije od četvrtog do devetog mjesta u VIN-broju, i sastoji se od opisa specifičnosti samog vozila zadanih od strane proizvođača.

VIS – Vehicle Identifier Section (dio koji identificira samo vozilo u nizu istih ili sličnih na proizvodnoj liniji) se sastoji od zadnjih osam znakova u VIN-broju, a isti nam govore o godini proizvodnje, tvornici ili pogonu gdje je vozilo proizvedeno, te serijskom broju vozila.

Zadnje četiri oznake trebale bi biti brojčane, a ostale dvije prije se, za potrebe velikih serija, mogu određivati i kao slova. Na desetom mjestu se nalazi, kako sam već rekao, kod godine proizvodnje, koji može biti i u obliku broja i u obliku slova.
 

Još jedno dekodiranje broja na primjeru BMW-a

 

Znači, preostaje samo da utvrdimo gradivo:

Na prvom, drugom i trećem mjestu u VIN-broju su oznake nazvane „World, Manufacturer, Identifier“, a označavaju zemlju, proizvođača i njegovu kodnu oznaku.

Na mjestima četiri, pet, šest, sedam i osam se VDS oznake, koje formira samostalno svaki proizvođač da bi interno opisao svojstva vozila.

Na mjestu devet, zadnjem u VDS sekciji, nalazi se kontrolni broj proizvođača.

Na desetom mjestu se nalazi kod godine proizvodnje.

Na jedanaestom mjestu se nalazi kod tvornice ili pogona gdje je vozilo proizvedeno.

Znakovi od dvanaestog do sedamnaestog mjesta predstavljaju VIS sekciju, i određuju redno mjesto vozila u određenoj seriji istih ili sličnih vozila.

Sada, kada smo vidjeli osnovne postavke, da vidimo i kako je to podijeljeno u praksi:

Prva oznaka – kod zemlje (Country code)

SAD (1 or 4), Kanada (2), Meksiko (3), Japan (J), Koreja (K), Engleska (S), Njemačka (W), Italija (Z)

Druga oznaka – proizvođač (Manufacturer)

Audi (A), BMW (B), Buick (4), Cadillac (6), Chevrolet (1), Chrysler (C), Dodge (B), Ford (F), GM Canada (7), General Motors (G), Honda (H), Jaguar (A), Lincoln (L), Mercedes Benz (D), Mercury (M), Nissan (N), Oldsmobile (3), Pontiac (2 or 5), Plymouth (P), Saturn (8 ), Toyota (T), Volvo (V), Suzuki (S), Kawasaki (K).

Treća oznaka – vrsta vozila (Identifier)

Motocikli (1 ili A) Kawasaki i Suzuki se toga ponekad i ne pridržavaju

Četvrta oznaka – kategorija vozila (Vehicle category)

Može se razlikovati po proizvođačima, a ovdje je dio prikaza kako to radi npr. japanski Suzuki:

Scooteri (C), Business modeli ili commuteri (B), jednocilindarski sport/street modeli (N), višecilindarski sport/street modeli (G), obiteljski modeli (F), off road (S), V-Type motor, street, V2/V4/V6/8,… (V), redni četverocilindraši (H)…

Peta oznaka – zapremina pogonskog agregata (Engine Displacement)

Ovdje dani podaci dani su kao primjer za Suzukijev proizvodni program, no svaki proizvođač ima svoje sisteme:

A = 49 ccm ili manje
B = 50 – 69 ccm
C = 70 – 79 ccm
D = 80 – 89 ccm
E = 90 – 99 ccm
F = 100 – 124 ccm
G = 125 – 149 ccm
H = 150 – 199 ccm
J = 200 – 249 ccm
K = 250 – 399 ccm
M = 400 – 499 ccm
N = 500 – 599 ccm
P = 600 – 699 ccm
R = 700 – 749 ccm
S = 750 – 849 ccm
T = 850 – 999 ccm
U = 1000 – 1099 ccm
V = 1100 – 1199 ccm
W = 1200 – 1299 ccm
Y = 1400 – 1499 ccm
Z = 1500 ccm i više

Šesta oznaka – vrsta pogonskog agregata (Engine Type)

I ovdje dani primjeri su iz baze Suzukija i služe kao primjer za određivanje

1 = 2-taktni jednocilindraski
2 = 2-taktni dvocilindarski
3 = 2-taktni tro- ili više cilindarski
4 = 4-taktni jednocilindarski
5 = 4-taktni dvocilindarski… itd itd…

Sedma oznaka

Prva generacija određenog modela dobiva oznaku 1, druga generacija 2 itd… od desete generacije koriste se slova A, B… može se raditi o okviru, pogonskom agregatu… Uglavnom, tako radi Suzuki, ali i mnogi drugi, a prikaz bi zahtijevao cijelu knjižicu, a ne samo članak…

Osma oznaka

Baš kao i sedma oznaka: prva generacija određenog modela dobiva oznaku 1, druga generacija 2 itd… od desete generacije koriste se slova A, B… može se raditi o okviru, pogonskom agregatu… Uglavnom, tako radi Suzuki, ali i mnogi drugi, a prikaz bi zahtijevao cijelu knjižicu, a ne samo članak…

Deveta oznaka – kontrolni broj (Check digit)

Deveta oznaka u VIN-broju služi za provjeru svih prethodnih brojeva unutar jedne VIN-oznake, a isti se generira na slijedeći način:

Korak 1:

Dodijelite svakom broju unutar VIN-oznake njegovu brojčanu vrijednost, i dodijelite jednu matematičku vrijednost svakom slovu unutar VIN-broja prema slijedećoj tablici:

DODIJELJENE VRIJEDNOSTI ZA SLOVNE OZNAKE:

A=1                 G=7                 P=7                  X=7
B=2                 H=8                 R=9                 Y=8
C=3                 J=1                  S=2                  Z=9
D=4                 K=2                 T=3
E=5                 M=3                U=4
F=6                  N=4                 V=5

Korak 2:

Umnožite dodijeljene vrijednosti za svaku oznaku unutar VIN-broja po faktoru mjesta na kojemu se oznaka nalazi slijedeći ovu tablicu:

VIN-POZICIJE I FAKTORI MJESTA NA KOJEMU SE OZNAKA NALAZI:

1. = 8               10. = 9
2. = 7               11. = 8
3. = 6               12. = 7
4. = 5               13. = 6
5. = 4               14. = 5
6. = 3               15. = 4
7. = 2               16. = 3
8. = 10             17. = 2
9. = kontrolna oznaka

Korak 3:

Dodajte rezultate koraka 1 i 2 i sve podijelite sa 11.

Korak 4:

Brojčani podsjetnik je kontrolni broj koji se pojavljuje na devetom mjestu VIN-broja. Ako ispadne da je kontrolni broj 10, tada se koristi slovo X kao kontrolni broj.

Deseta oznaka – kod godine proizvodnje (Year Code)

1900 + 80 (A); 81 (B), 82 (C), 83 (D), 84 (E), 85 (F), 86 (G), 87 (H), 88 (J), 89 (K), 90 (L), 91 (M), 92 (N), 93 (P), 94 (R), 95 (S), 96 (T), 97 (V), 98 (W), 99 (X), 2000 + 00 (Y), 01 (1), 02 (2), 03 (3), 04 (4), 05 (5), 06 (6), 07 (7), 08 (8 ), 09 (9)… i ne znam kako će odlučiti o daljnjem označavanju za vozila koja će se proizvesti 2010.-e godine…

Jedanaesta oznaka – tvornički kod (Factory Code)

Tu oznaku daje proizvođač da bi označio tvornicu u kojoj je vozilo proizvedeno, ili da bi označio pogon u slučaju da proizvođač ima više pogona u kojima proizvodi vozila

Dvanaesta do sedamnaesta oznaka – serijski broj (Serial Number)

Na dvanaestom i trinaestom mjestu mogu biti i slovne oznake za vozila koja se proizvode u velikim serijama, u količinama preko milijun komada kao što je npr. VW Golf (a što nije slučaj sa nama poznatim i priznatim prozvođačima motocikala, osim za tvrtke na Dalekom istoku gdje je motocikl ono što je kod nas automobil, i koji rade i prodaju određene modele, uglavnom mopede i skutere, u ogromnim serijama), dok su od četrnaestog do sedamnaestog mjesta gotovo isključivo brojčane oznake pozicije u seriji.

==========================

Iako bi se tu dalo još podosta toga nadodati i izreći, nadam se da sam Vam i ovako pojasnio barem određene osnovne pojmove vezane uz najvažniji podatak jednog vozila, i jedini podatak koji baš određeni primjerak vozila strogo odvaja od bilo kojeg drugog takvog vozila. VIN-broj određuje poziciju vozila na proizvodnoj liniji i unutar neke serije vozila, i omogućuje proizvođaču da ima detaljan uvid i eventualnu odgovornost u slučaju pogrešaka u proizvodnji.

VIN-broj je i službena oznaka vozila, i kao takvu je priznaju – kao obveznu identifikacijsku oznaku – sve države svijeta, kao i njihova zakonodavstva. Iz toga se da isčitati i da je VIN-broj svojevrsna DNK-oznaka nekog vozila, i da je svaka promjena – pa i samo pokušaj promjene te oznake – izvan službenih procedura, te znanja i nadzora države, kažnjiva zakonom kao kazneno djelo krivotvorenja službene isprave, jer jedan VIN-broj upravo to i je – službena isprava vozila!

Pojedinci i skupine ljudi, u želji stjecanja protupravne materijalne koristi, počesto pokušavaju zloupotrijebiti odredbe VIN-broja iz razno-raznih pobuda i na različite načine, no i sami proizvođači su razvili mnogobrojne tehnologije utiskivanja VIN-broja kako bi onemogućile promjenu istoga, i te tehnologije, mjesta označavanja, količina oznaka i ostali modusi povezani sa njime su najčešće poslovna tajna. Vještačenja (restitucije) tih brojeva se sve češće i mogu u potpunosti provesti samo uz asistenciju same tvornice gdje je vozilo proizvedeno, a vidljive VIN-oznake su najčešće samo dio postojećih oznaka, jer je određeni broj njih unijet na način da iste nisu vidljive golim okom, ali jesu specijalnim rendgenima za metale, laserskim zrakama i nekim drugim čitačima latentnih oznaka ili različitih gustoća materijala. Još kada si posvjestite da nemate niti ideju gdje je u limu, ili i samo jednom njegovom sloju prigodom lijevanja i prešanja, upisan VIN-broj vozila, lako je zaključiti da bi ta ušteda mogla ispast daleko skuplja nego što bismo nešto ikada i htjeli platiti.

Mogao bih još podosta reći i o mjerama koje bi svatko trebao poznavati da mu se ne desi da kupi vozilo koje je rezultat prevarantskih skupina, koje promjenama VIN-brojeva prikrivaju da je vozilo ukradeno, ili da nakon plaćanja novca i prividne uštede uskoro ne ostane samo sa Potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta u ruci… a sumnjvo jeftina vozila su prvi korak u takvu sumnju, no to sve je tema za neki drugi članak…

Share

About Author