Savjeti i škola vožnje — 25 veljače 2006 -

 

Parkirati motocikl sigurno ovisi o nekoliko parametara, a najvažniji su sama podloga, nagib terena, te izloženost prometu.

Ovdje Vam dajem nekoliko savjeta kako pravilno parkirati motocikl da bi isti lako odvezli sa parkirališta, te da bi vaš motocikl uvijek bio u vidljivoj poziciji.

1. Ostavite motocikl parkiran pod takvim kutem u odnosu na izlaznu prometnicu tako da nemate dugotrajnih ili rizičnih manevara izvođenja motocikla na prometnu površinu;

2. Ostavite motocikl parkiran odmaknut od ruba rinzola ili rubnjaka, i neka obavezno bude u brzini;

3. Ostavite motocikl parkiran tako da bočna nožica bude sa strane UZBRDICE, tako da ne bi došlo do problema sa podizanjem motocikla u uspravan položaj. Također, ne parkirajte tako da je kut motocikla veći od 35 stupnjeva u odnosu na zamišljenu crtu poprečnu nizbrdici, da ne bi krenuo u padanje pod vlastitom težinom.

4. Ukoliko situacija nalaže da se motocikl parkira tako da je bočna nožica sa strane nizbrdice, onda postoji velika opasnost da bi se motocikl mogao prevaliti preko nožice na nizbrdicu. Tada povećajte kut na 45 – 50 stupnjeva u odnosu na zamišljenu liniju poprečnu nizbrdici, pa neka na taj način ugrabi najbolju obranu i protiv kretanja niz brdo po dužini, kao i od poprečnog prevaljivanja preko nožice.

5. Trebati ćete isprobati različite mogućnosti i načine parkiranja na brdu, ovisno o tome ide li nagib uzbrdo ili nizbrdo. Zadovoljite se time da motocikl ostane stabilan, da ga je lako podići sa nogara i da se je lako uključiti u promet.

6. Kada parkirate na parkiralištu, parkirajte motocikl na sredinu parkiranog mjesta, i to tako da ste zadnjim dijelom motocikla na samom kraju parkirnog mjesta, negdje sa završetkom motocikla u ravnini parkiranih auta pokraj vas, a da bi drugi dolazeći vozači i auta i motocikala mogli vidjeti da je to parkirno mjesto već zauzeto.

7. Poznajte lokalna pravila parkiranja! Ponekad je samo jedan motocikl dozvoljeno parkirati na jednom parkirnom mjestu pune veličine, a ponegdje je dozvoljeno da se naparkira više motocikala na jedno takvo mjesto, gdje je to onda i dodatno označeno pomoćnim linijama na kolniku.

8. Pazite na podlogu na koju parkirate! Vruć asfalt, pijesak, natopljena ili mekana zemlja, nenabijen šljunak mogu prouzročiti da vaš motocikl potone sa svojim nogarom u podlogu, što može biti osobito problematično na vrućem asfaltu, koji se kasnije sa nogarom u sebi ohladi i tako zarobi motocikl. To je osobito izraženo na moru i cesticama oko plaža i na rivama. Mada je jasno i da svaka druga podloga vodi padanju, a time i skupom oštećivanju motocikla. Lijek za to su metalne, ili druge čvrste pločice, koje se podmeću ispod nogara, a na rizičnu podlogu, i koje se mogu kupiti u moto-dućanima.
 

Share

About Author

admin