Savjeti i škola vožnje — 02 svibnja 2006 -

U ovom ćemo se tekstu posvetiti pravilnoj tehnici kočenja prilikom vožnje cestovnih motocikala, s naglaskom na motocikle sportskih karakteristika. Tehnika kočenja u ostalim uvjetima (poput off-roada, motocrossa, supermotarda i sl.) bitno je drugačija, o čemu će više riječi biti u zasebnim člancima.

Što se događa s motociklom prilikom kočenja?

Prije nego se upustimo u detaljniju razradu same tehnike kočenja, potrebno je shvatiti što se događa s motociklom prilikom kočenja i na koji to način utječe na zaustavljanje.

Prilikom kočenja dolazi do naglog prebacivanja težine/pomicanja težišta i to predstavlja osnovu našeg daljnjeg postupanja. Uzmimo za primjer prosječan sportski motocikl težine oko 180 kg i vozača oko 80 kg. U vožnji, težina je više-manje pravilno distribuirana i približno 50% (130kg) opterećuje prednji, a ostalih 50% (130kg) stražnji dio motocikla. Prilikom umjerenog kočenja približno se 75% težine prebacuje na prednji dio motocikla, a kod snažnjih kočenja i do 90%, ostavljajući stražnji kraj opterećen sa samo 10% ukupne težine.

Prednja, stražnja ili obje?

Slijedom navedenog, zaključujemo kako je nožnu/stražnju kočnicu potrebno primijeniti u daleko manjem intenzitetu od prednje jer ista treba ‘zaustaviti’ samo desetak posto ukupne težine. Tu dolazimo do najčešće pogreške koju čine motociklisti početnici – prekomjerna upotreba stražnje kočnice, odnosno nedostatna upotreba prednje.

Većina sile kočenja, oko 100%, a nerijetko i cjelokupna, ostvaruje se aktivacijom prednje kočnicu motocikla – nikako stražnje!

Mnogi vozači uopće ne koriste nožnu kočnicu. Hoćete li se odlučiti na kočenje s obje kočnice ili samo prednjom, stvar je vašeg osobnog izbora. Naravno da ćete kod motocikala slabijih kočionih sustava koristiti obje, ali opet nožnu daleko slabijim intenzitetom od prednje. Kod motocikala naglašeno sportskih karakteristika, razlika između kočenja s obje kočnice i kočenja samo prednjom, nije znatnija – no, može biti nezanemariva.

Ukoliko se odlučite koristiti obje kočnice, što je svakako naša preporuka, budite svjesni da tehniku kočenja morate dotjerati do ‘savršenstva’, kako vam koncetracija ne bi odlazila na doziranje stražnje kočnice, produljujući vam pritom vrijeme reakcije i zaustavni put.

Imajući navedeno u vidu, savjetujemo vam da u početku prvo kvalitetno savladate kočenje isključivo prednjom kočnicom (nemojte se bojati da će vam se motocikl podići na prednji kotač ukoliko ćete jako kočiti samo prednjom kočnicom), a kasnije vježbate kombinirano kočenje prema pravilu: "veća brzina – jača prednja, slabija stražnja; smanjenjem brzine – slabi prednja, jača stražnja". Ukoliko vam je to komplicirano, a odmah želite početi koristiti obje kočnice, činite to tako da primijenite kontinuirani lagani pritisak na polugu stražnje kočnice te ‘zaboravite na nju’, koncentrirajući se dalje na doziranje prednje kočnice. Naravno da stražnja kočnica na motociklu nije samo ukras, ali njena konkretnija upotreba seže u područje napredne tehnike kočenja, o čemu će u narednim člancima biti više riječi (kombinirano kočenje, kočenje sa suvozačem, smirivanje stražnjeg kraja motocikla, kočenje u zavoju, proklizavanje itd.)

Kočenje prednjom kočnicom

Pravilan položaj ruku, odnosno hvat ručice kočnice i gasa, neophodan je za pravilno korištenje/doziranje prednje kočnice. Kako biste pronašli idealni položaj, ispružite prste preko ručice kočnice a dlanom se oslonite na ručicu gasa (kako je prikazano na slici 1.). Nakon toga, ne mijenjajući položaj, na ručici kočnice ostavite samo srednji prst i kažiprst ( vidi sl. 2.). To je osnovni, pravilan položaj.

Postoje varijacije, ovisno o zahtjevima u vožnji i snazi/modulabilnosti kočionog sustava, kada se koristi samo kažiprst pa sve do tri prsta. No, to vam za sada nije potrebno jer je to stvar finesa. Vježbom i vožnjom sami ćete doći do toga kada vam koji položaj odgovara.

Ovakav je položaj potreban stoga što vam, nasuprot svim prstima na kočnici, ostavlja tri prsta na upravljaču/ručici gasa, omogućujući bolju kontrolu komandi i motocikla.

Vježbajte ovaj položaj u vožnji istovremenim pritiskanjem kočnice i otpuštanjem gasa, kao i istovremenim otpušnjem kočnice i dodavanjem gasa. Ovo je vrlo važno!

Osnovno pravilo kočenja prednjom kočnicom: Ručicu prednje kočnice nikada ne smijemo zgrabiti – ručicu kočnice uvijek trebamo stiskati!

Što to znači? Ukoliko naglo zgrabimo prednju kočnicu, prednji će se kotač "izvrnuti" u jednu stranu, a onda je pad gotovo neizbježan. Do navedene situacije najčešće dolazi zbog inzenande potrebe za brzim zaustavljanjem, kada se neiskusni vozači prepadnu i naglo zgrabe ručicu, ne dozvoljavajući motociklu da se ‘pripremi’ na intenzivno kočenje. Da ne shvatite krivo, brza je reakcija itekako potrebna, ali pritisak na ručicu mora biti postupan (ne odmah 100% intenziteta).

Stiskati ručicu kočnice znači podvrgnuti je izmijenjenom intenzitetu pritiska. Prije ostvarenja maksimalnog kočenja, brzim pritiskom na ručicu od približno dvadesetak posto maksimalnog intenziteta, prebacujemo težinu na prednji kraj motocikla, omogućujući sabijanje vilice i bolji hvat guma s podlogom, tako ga pripremajući za maksimalno kočenje. Ta pripremna radnja traje vrlo, vrlo kratko (govorimo o desetinkama sekunde).

Nakon toga započinjemo kočiti maksimalnim intenzitetom (100%). Pred blokiranje kotača potrebno je na trenutak popustiti pritisak (na ~100% ukupnog intenziteta) te ga ponovno povećati na maksimum. Ponavljamo navedenu izmjenu intenziteta (100%-100%) sve dok motocikl u potpunosti ne zaustavimo, odnosno dovoljno smanjimo brzinu kretanja.

Kako znamo kada će kotač zablokirati, odnosno kada nastupa faza pred blokiranje kotača? Osjetimo! Nikako drugačije. Kontinuiranim vježbanjem razvijamo osjećaj o pritisku koji je potreban kako bi se kotač zablokirao.

Nakon što steknete iskustvo, moći ćete kontinuirano održavati maksimalan pritisak (bez intervala) do blokiranja kotača, a intervale koristiti samo kao korekcijsku tehniku.

Ukoliko smanjujemo brzinu radi ulaska u zavoj, omjer intenziteta je nešto drugačiji (vidi sljedeću sliku).

Ukoliko u zavoju, dok je motocikl polegnut, želimo znatnije smanjiti brzinu, motocikl obvezno moramo uspraviti (iako smo u zavoju), zatim maksimalno kočiti skroz do ruba zavoja i na kraju naglo polegnuti motocikl u nagib (vidi poglavlje o obrnutom upravljanju). Pritisak na prednju ručicu kočnice uspravlja motocikl u zavoju te širi putanju, dok je sa stražnjom kočnicom situacija donekle obrnuta. Iako kočenje u zavoju nije rijetkost, oštro kočenje dok je motocikl u nagibu treba izbjegavati.

Proklizavanje/blokiranje kotača

Nije rijetkost da kod oštrog kočenja prednji i/ili stražnji kotač zablokiraju/počnu proklizavati. Samo po sebi, to nije osobito opasno, sve dok znamo pravilno reagirati. To je ujedno i odgovor onima koji se boje do kraja iskoristiti mogućnosti kočnica iz straha od proklizavanja/blokiranja. Ne bojte se blokiranja, već ga u kontroliranim uvjetima namjerno izazovite i učite pravilno reagirati kako vas motocikl ne bi iznenadio na cesti.

Ukoliko zablokira prednji kotač

Ukoliko dođe do blokiranja prednjeg kotača, odmah treba otpustiti pritisak na prednju kočnicu. Pogrešno je i opasno jedino ako ne pustimo prednju kočnicu/ne pustimo ju dovoljnjo brzo. Pravovremeno otpuštanje pristiska na ručicu kočnice trenutno će odblokirati kotač i proći ćete bez pada. Jedino se motocikl može malo "trznuti". Nako što guma ponovno vrati trakciju, nastavljamo kočiti kao da se ništa nije dogodilo.

Ukoliko zablokira stražnji kotač postoje dvije, odnosno tri mogućnosti, ovisno o stupnju proklizavanja.

Proklizavanje kotača u liniji s prednjim (slika a) – u tom slučaju otpustimo stražnju kočnicu i očekujemo "trzaj" motocikla.

Proklizavanje kotača izvan linije prednjeg (slika b) – u tom slučaju postoje dvije ispravljačke radnje; Nastaviti vožnju sa zablokiranim kotačem (ne otpuštati pritisak na nožnu kočnicu do potpunog ili "skorog" zaustavljanja ili obrnutim upravljanjem, odnosno zakretanjem upravljača u smjeru proklizavanja, vratiti stražnji kotač u liniju s prednjim i otpustiti stražnju kočnicu.

Kada biste otpustili stražnju kočnicu dok je stražnji kotač izvan linije s prednjim, nakon što bi se odblokirao te bi guma obnovila trakciju, motocikl bi vas lako mogao brutalno izbaciti iz sjedala.

Ove ispravljačke radnje podrazumijevaju da se stražnji kotač "nenamjerno" izbacio iz linije s prednjim i da se ne radi o vozaču koji barata naprednim tehnikama upravljanja određenih vrsta motocikala. O tim će tehnikama biti riječi drugom prilikom.

Promjena smjera/pravca kretanja

Svaku promjenu smjera/pravca kretanja vršimo tako da na tren, koliko traje promjena, otpustimo kočnice te ih ukoliko je to potrebno, nakon promjene ponovno apliciramo kad je motocikl ‘poravnat’. Iznimka su vozilo sa sustavom protiv proklizavanja kotača pri kočenju, kada je moguće vršiti promjene i kočiti istovremeno.

Tehnika pravilnog kočenja može biti savladana jedino upornim i kontinuiranim vježbanjem. Najvažnije je ‘razbiti’ strah i predrasude, a to je jedino moguće praksom.

Ovo su bile osnove tehnike kočenja. Mnogo elemenata i naprednih radnji ovdje nije niti spomenuto, kako ne bismo nepotrebno zamarali čitatelje koji tek kreću u motociklističke vode.

Uskoro ćemo razraditi sve detalje napredne tehnike kočenja. Do tada, vježbajte i uživajte u tome. Višestruko će vam se isplatiti.
 

Share

About Author

admin