Oldtimeri 2006 — 19 veljače 2006 -

Z A P I S N I K

Sastanka old-timer klubova
održanog

U četvrtak, 02.02.2006., u sobi br. 16 HOO-a, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, s početkom u 16.00 h.

Prisutni: Dario Pristošek – MK Motori, Viktor Bolšec – ŠMK 1. HMK Zagreb, Vladimir Pavlina – AMK Oroslavje, Igor Bošković – MK Classic racing, Aljoša Kubaska – OTK Zadar, Ivica Kralj – AMK Zagorec, Damir Benko – MK Zagorje, Marijan Krmpotić – MK Bjelovar, Romeo Pocrnić – MCC Nova Rača, Damir Tomašić – AK Karlovac, MK Blatnjavi-Edin Sečić
Ostali prisutni: Davor Kralj, Marko Marović – glasnogovornik, Igor Eškinja – predsjednik Sportskog odbora, Dinko Županović, Kruno Kožar, Mario Grgetič – član Nadzornog odbora, Branko Sajevac, Lili Cvetković – glavna tajnica
Ispričali se: V.Skendrović – MK Samobor

Za sastanak je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izvješće o sezoni 2005. za disciplinu old-timer cmu

Sastanak je otvorio Igor Eškinja uz napomenu da glasuju samo ovlašteni predstavnici klubova (s pismenim potvrdama svojih klubova), a ostali mogu sudjelovati u raspravi. Napomenuo je da je sastanak sazvan na osnovi zaključka Sportskog odbora koji je odredio jednu točku dnevnog reda „Izvješće o sezoni 2005“.

Na dnevni red su stavili primjedbe Dinko Županović jer smatra da je sezona zaključena, pokali su podijeljeni i to izvješće više nema smisla, Vladimir Pavlina koji misli da izvješće treba proširiti na ranije godine gdje su i započeli problemi u disciplini, te Marijan Krmpotić koji je predložio dopunu izborom zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika te da je to izvješće već podneseno na sastanku u  Stupniku.

Igor Eškinja prihvatio je prijedlog za izborom zapisničara i ovjerovitelja te su jednoglasno izabrani Lili Cvetković za zapisničara, a Kruno Kožar i Dinko Županović za ovjerovitelje, a što se tiče dnevnog reda smatra da treba ostati pri toj jednoj točki unutar koje se mogu raspraviti problemi što je konačno i  jednoglasno usvojeno.

Ustanovljeno je da je prisutno 11 od ukupno 16 klubova iz discipline te da će svi zaključci biti pravovaljani.

Davor Kralj pročitao je izvješće o sezoni 2005. na što su predstavnici burno reagirali jer je sadržavalo više prijedloga za 2006. nego konkretnih podataka o sezoni 2005. na što je D.Kralj rekao da može dati usmeno objašnjenje no to nije prihvaćeno

Nakon što se javila većina prisutnih sa svojim primjedbama na rad D.Kralja iskristalizirao se zaključak da većina klubova i vozača nije zadovoljna njegovim dosadašnjim radom, a osobito stavom da je on stvorio disciplinu i da je zahvaljujući njemu povećan broj vozača i klubova.Također smatraju da je dosta toga radio na svoju ruku bez konzultacije sa zamjenikom Kubaskom i ostalim vozačima i klubovima.

Nakon rasprave I.Eškinja stavio je na glasovanje: „usvajanje izvješća sportskog direktora za 2005. godinu.“

„Za“ 1 glas
„Protiv“ 9 glasova
„Suzdržan“ 1 glas

Zakjučak: ne usvaja se izvješće sportskog direktora za sezonu 2005.

I.Eškinja molio je da predlože nove kandidate za sportskog direktora i zamjenika, te je nakon kraće rasprave i konzultacija predloženo da sportski direktor bude dosadašnji zamjenik Aljoša Kubaska, a njegov zamjenik Igor Bošković.

Prijedlog je dan na glasovanje i jednoglasno je usvojen.

Zaključak: novoizabrani direktor discipline je Aljoša Kubaska, a zamjenik Igor Bošković.

S obzirom da još nije napisan Dodatak pravilnika i kalendar za sezonu 2006. I.Eškinja dao je rok do 14.veljače da se to napiše kao bi moglo biti usvojeno na sjednici Upravnog odbora istog dana.

Na kraju sastanka A.Kubaska zahvalio se na ukazanom povjerenju i zaželio uspjeh u narednom periodu.

Zapisnik vodila: Lili Cvetković

Ovjerovitelji zapisnika: Kruno Kožar
                                     Dinko  Županović


Novom vodstvu želimo puno sreće u dovođenju ove discipline na zaslužujući nivo!

Share

Povezane novosti

PH OLDTIMERI OROSLAVJE

PH OLDTIMERI OROSLAVJE

rujan 18, 2006
PH OLDTIMERI OROSLAVJE

PH OLDTIMERI OROSLAVJE

rujan 18, 2006
PH Oldtimeri -Koprivnica

PH Oldtimeri -Koprivnica

srpanj 15, 2006
PH Oldtimeri -Koprivnica

PH Oldtimeri -Koprivnica

srpanj 15, 2006
Prva utrka PH Oldtimera

Prva utrka PH Oldtimera

svibanj 25, 2006
Prva utrka PH Oldtimera

Prva utrka PH Oldtimera

svibanj 25, 2006

About Author

admin