.:: VIRTUAL RUNWAY ::. > Info Pult

LEKTIRA ZA NADOBUDNE (zakoni, pravilnici itd.)

<< < (2/2)

Hrvoje:
15. Program vozačkog ispita
- za papke koji nisu na vrijeme položili za A kategoriju ili navršili 18. godina :jesus:

Hrvoje:
16. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
- za one koji voze za vrijeme dok im je oduzeta kategorija:

Od 01.01.2009. na snazi su novi stavci u članku 308 KZ-a koji kažu:

Članak 24.
U članku 308. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:
»(1) Tko obavlja određeno zvanje, djelatnost ili dužnost ili određene poslove iako je prema njemu primijenjena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera ili su nastupile pravne posljedice osude zbog čega je takvo obavljanje zabranjeno ili nije dopušteno,
kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko upravlja motornim vozilom iako je prema njemu primijenjena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.«
U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 3., iza riječi: »sigurnosna mjera« dodaju se riječi: »ili zaštitna mjera«.
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 4., iza riječi: »sigurnosna mjera« dodaju se riječi: »ili zaštitna mjera«.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju