Impressum i Opći uvjeti korištenja

Urednik/Marketing: Mate Budiša
Kontakt: [email protected]; [email protected]

Portalom auti.motori.hr upravlja društvo Motori – Sport d.o.o., Ive Mallina 19, Zagreb, a korištenje ove web stranice, uključujući i forum kao sastavni dio web stranice, podliježe Općim uvjetima korištenja koje je utvrdio Motori – Sport d.o.o. Molimo da navedene Opće uvjete pažljivo pročitate prije pregledavanja ili korištenja ove web stranice. Korištenjem ove stranice korisnici potvrđuju da su pročitali, razumjeli i složili se s Općim uvjetima.

Pravila objavljivanja/komentiranja

Opće odredbe

MOTORI – SPORT d.o.o., Ive Mallina 19, Zagreb, OIB: 75990105870 (u daljnjem tekstu “Motori – Sport“) upravlja stranicom www.auti.motori.hr (u daljnjem tekstu: web stranica).

Ova Pravila objavljivanja/komentiranja sadrže uvjete i odredbe pod kojima korisnik web stranice (u daljnjem tekstu: Korisnik) može objavljivati i komentirati sadržaj dostupan/objavljen na web stranici.

Ova Pravila objavljivanja/komentiranja se primjenjuju bez obzira na uređaj koji se koristi za pristup, odnosno vrijede i za druge mobilne i mrežne digitalne aplikacije web stranice.

Registracija/Kreiranje korisničkog računa

Da bi Korisnik imao mogućnost objavljivanja/komentiranja sadržaja objavljenog na web stranici potrebno je registrirati korisnički račun na web stranici.

Svaka registracija je samo za jednog korisnika.

Pri registraciji korisničkog računa je potrebno upisati e-mail adresu, korisničko ime i sigurnosnu lozinku. Pri registraciji nije dozvoljena uporaba neprimjerenih korisničkih imena.

Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke.

Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke, te ne smije nikome podijeliti svoju lozinku ili omogućiti komentiranje na web stranici putem svoje lozinke.

Nije dozvoljena uporaba tuđeg korisničkog računa.

Motori – Sport može Korisniku otkazati ili suspendirati mogućnost objavljivanja/komentiranja na web stranici ako podijeli svoju lozinku.

Pri registraciji je potrebno ostaviti točne, potpune podatke o registraciji i Korisnikova je odgovornost ažurirati i održavati promjene tih podataka na odgovarajućim stranicama za registraciju. Motori -Sport se ima pravo osloniti na sve podatke koje Korisnik dostavi.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Ako Korisnik smatra da je došlo do bilo kakvog kršenja sigurnosti, poput otkrivanja, krađe ili neovlaštene upotrebe njegovih osobnih podataka Korisnik mora odmah obavijestiti Motor- Sport na elektronsku adresu  [email protected]

Preporučamo da ne odaberete očiglednu sigurnosnu lozinku i da je redovito mijenjate.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu.

Sve podatke koje smo dobili prilikom registracije Motori – Sport može koristiti u skladu s našom politikom privatnosti koju je Korisnik dužan prihvatiti prilikom registracije. Molimo pročitajte istu za detalje o tome kako možemo obrađivati vaše osobne podatke.

Nakon upisivanja e-mail adrese, korisničkog imena, lozinke i potvrde, Korisnik će na upisanu e-mail adresu dobiti link za registraciju kako bi potvrdio registraciju.

Potvrdom registracije, Korisnik prihvaća Pravila objavljivanja/komentiranja sadržaja objavljenog na web stranici.

Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web stranici budući da Motori – Sport ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

Zabrane i sankcije

Zabranjeno je

 • objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju
 • objavljivanje sadržaja koji ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu sigurnost
 • objavljivanje sadržaja koji potiče na kaznena djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.), kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom iz članka 163. Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.) i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju iz članka 125. Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)
 • poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije te antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima
 • kršenje autorskih i srodnih prava

Zabranjeni sadržaj će biti uklonjen, a po potrebi i prijavljen nadležnim institucijama.

Motori – Sport također zadržava pravo onemogućiti ili izbrisati račune korisnika koji krše ovdje navedene  zabrane, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ponašanje pri komentiranju

Komentari moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Komentarom se ne smije :

 1. Izravno prijetiti drugim korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka
 2. Vrijeđati i omalovažavati
 3. Prikupljati i objavljivati osobne podatke, distribuirati ili objavljivati sadržaj pornografskog, opscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera
 4. Objavljivati lažne informacije s ciljem zavaravanja ili klevete, te “trollanje” – namjerno provociranje drugih komentatora
 5. Oglašavati, citirati uvredljive komentare ili bilo kakve druge komentare koji nisu dopušteni na portalu
 6. Upotrebljavati psovke

Završne odredbe

Za kršenje odredbi Pravila objavljivanja/komentiranja, Motori – Sport zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ukloniti takav sadržaj, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ova Pravila komentiranja stupaju na snagu dana 01. 01. 2021. godine.

Na odredbe Pravila komentiranja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz istih nadležan je sud u Zagrebu.

Politika zaštite privatnosti

MOTORI – SPORT d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila:

 1. PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka;
 2. PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice Društva;
 1. PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa Društvom prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

–  Ime, prezime
– Adresa stanovanja
– OIB
– Broj bankovnog računa
– E-mail adresa
– Broj telefona

Društvo tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

– Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet

– Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

– Načine korištenja Internet stranice Društva

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 1. Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva – što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
 2. Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora;
 3. Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
 4. Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika – primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

Korištenje podataka

Društvo koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – Društvo osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje

Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima

Zaštita zaposlenika Društva – Društvo osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika

Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

Načini prikupljanja podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

Izravno od pojedinca – podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, registracijom odnosno kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici Društva, dolaskom u prostore Društva, telefonskim razgovorom sa pojedincem, sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju Društva.

Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Društvo osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

Pristup informacijama;
Prigovor na obradu;
Ograničenje obrade;
Prijenos podataka;
Ispravljanje podataka;
Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Korisnik zahtjev za ostvarenje svojih prava može postaviti i putem Obrasca zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika. Popunjen Obrazac je potrebno poslati na mail [email protected] ili dostaviti pisanim putem u sjedište Društva.

Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Društvo zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

U određenim slučajevima Društvo može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik/nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;

Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;

Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;

Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;

Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade;

Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;

Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;

Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

Sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Uhićenje ili progon prekršitelja.

Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.

Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu [email protected]. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Iako je Društvo orijentirano na informiranje cjelokupne javnosti, itekako smo svjesni da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni rizika i mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Društvo po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Stoga će Društvo poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako Društvo sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, Društvo će u razumnoj mjeri nastojati izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće i osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualnog prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

U određenim slučajevima kada Društvo koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije vaši osobni podaci će se prenositi izvan Europskog gospodarskog pojasa. Treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD. O navedenom pročitajte u dijelu Politika zaštite privatnosti na webu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, ili e-mail adresu [email protected]

2. PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

Društvo priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem Internet stranice Društvo prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Društvu, bilo registracijom ili korištenjem Internet stranice.

Prilikom registracije za mogućnost objavljivanja/komentiranja sadržaja objavljenog na web stranicama Društva prikupljaju se sljedeći osobni podaci: e-mail adresa, korisničko ime i sigurnosna lozinka.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka.

Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste, odnosno ukoliko isto zatražite.

Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom kupnje čuvat će se za svo vrijeme trajanja ugovornog odnosa, te 11 godina nakon prestanka ugovora u svrhu izvršenja zakonskih obveza.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmjene ili obrišu.

KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad web-mjesta Društva, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta. Pretraživanjem na mreži prikupljaju se informacije pomoću kolačića tijekom pretraživanja web-mjesta/aplikacija Društva i/ili web-mjesta/aplikacija trećih osoba. Legitiman interes Društva u korištenju kolačića je osigurati ispravan prikaz web-mjesta/aplikacija, oglasa i obavijesti s ciljem neprestanog poboljšanja korisničkog iskustva te pružanja kvalitetnog sadržaja i oglasa korisnicima. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem prikupljanja i pristupa korisničkim podacima.

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. Pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Zahvaljujući kolačićima na web-mjestima/aplikacijama Društva moguće je pratiti detaljniju metriku posjećenosti web-mjesta te time pružiti relevantniji sadržaj članaka i oglasa, kontinuirano poboljšavati sadržajne i tehničke funkcionalnosti web-mjesta/aplikacija, detektirati i osigurati se od rizičnog ponašanja korisnika koji mogu naštetiti web-mjestima/aplikacijama i razumjeti na koji način korisnici konzumiraju sadržaj web-mjesta te na temelju toga razvijati postojeće i kreirati nove usluge.

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići mogu biti korišteni u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-mjesto/aplikaciju, kako bi zapamtio vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva. Svi podaci prikupljeni putem kolačića koriste se sumirano za potrebe poboljšanja i optimalnog serviranje web-mjesta/aplikacija te svi kolačići koje serviramo su aninomizirani te na temelju njih ne možemo doći do osobnih podataka posjetitelja.

Kolačićima možemo prikupljati podatke o upotrebi naših web-mjesta/aplikacija – npr. podrijetlo/lokaciju posjeta, posjećene stranice, pregledane videozapise ili oglase, ključne riječi, trajanje posjete, informacije o uređaju, informacije o posjetu korisnika.

Ovisno o svrsi i učestalosti interakcije korisnika s web-mjestima/aplikacijama Društva prikupljeni podaci služe za više svrha podijeljenim u nekoliko kategorija.

Svrhe kolačića

– Za osiguranje ispravnog rada web-mjesta/aplikacija

– Ispravan prikaz sadržaja;

Stvaranje i pamćenje prijave/registracije na stranicama

– Stvaranje i pamćenje prijave/prilikom sudjelovanja na nagradnim igrama/nagradnim natječajima u kojima je organizator/priređivač Društvo

– Personaliziranje sučelja kao što je odabir jezika;

– Parametri uređaja;

– Razlučivost i vrsta zaslona;

– Poboljšanje web – mjesta/aplikacija

– Za prikupljanje statističkih podataka

Statističke podatke prikupljamo kako bismo plasirali kvalitetan sadržaj i poboljšali kvalitetnu web-mjesta/aplikacija i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika te sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti web stranica.

– Za oglašavanje

Ponekad koristimo kolačiće kako bismo vam prikazali oglas na mreži za proizvode i usluge koji bi vas mogli zanimati na temelju prethodnog ponašanja. Na temelju kolačića saznajemo kakve teme vas najviše zanimaju te na temelju prikupljenog znanja serviramo vam oglase. Isto tako, ponekad i naši partneri (treće osobe) koriste takva saznanja kako bi vam mogli servirati oglas koji bi vas mogao zanimati.

Sve oglasne pozicije dostavljamo preko Google Admanager sustava za oglašavanje. Osim prikazivanja oglasa kroz naš sustav, još dodatno prikazujemo oglase i kroz sustave trećih strana. Detaljnije opisano u nastavku ovog dokumenta.

– Za prilagodbu usluga

Kolačići nam pomažu i u prilagodbi usluga kako bismo otkrili potencijalne poteškoće u radu web-mjesta/aplikacija te kako bismo optimizirali i poboljšali funkcionalnosti web-stranice.

Kako treće strane koriste kolačiće na web-mjestima?

U nekim slučajevima možemo raditi i s trećim osobama kako bismo vam pružili što kvalitetnije usluge na našim web-mjestima/aplikacijama. Web-mjesta Društva koriste alate za mjerenje posjećenosti trećih osoba poput Google Analytics.

Također, drugi oglašivači i druge poslovne organizacije mogu koristiti vlastite kolačiće kako bi prikupile podatke o vašoj interakciji na web-mjestima/aplikacijama i mjerenje učinkovitosti njihovih oglasa.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)
Safari (Mobile)
Android Browser
Opera
Opera Mobile

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER

Društvo šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala korisnicima koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Navedeni korisnici imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Društvo će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je privola.

Kontakt informacija, kao što je e-mail adresa, je neophodna u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Društva. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, dobitak u nagradnoj igri u kojoj ste sudjelovali, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i (kad je to dopušteno zakonom).

Za isporuke Newslettera Društvo može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, Društvo neće Vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama.

SIGURNOST

Društvo poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

Društvo koristi usluge koje pruža društvo Google LLC i njegova povezana društva uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).

Društvo je dužno obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje

Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

– pojmove koje tražite

– videozapise koje gledate

– prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima

– podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki

– aktivnosti kupnje

– osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj

– aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge

– povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

– GPS-a

– IP adresa

– podataka senzora na uređaju

– podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Googleova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću:

Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate.

Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

 • Kontrole privatnosti
 • Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.

Vaši osobni podaci

 1. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj. Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u.

 1. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.

3 Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

 1. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.

Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.

Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.

Izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

 1. Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Goole postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.

Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

 1. Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

Prijenos u treće zemlje

Motori – Sport d.o.o. koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije. Dužni smo vas upozoriti kako te treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD.

ARHIVA 31.12.2020.

Opće obavijesti i pravna regulativa

Portalom auti.motori.hr upravlja Motori – Sport d.o.o. a korištenje ove web stranice, uključujući i forum kao sastavni dio stranice, podliježe Općim uvjetima korištenja koje je utvrdio Motori – Sport d.o.o. Molimo da navedene Opće uvjete pažljivo pročitate prije pregledavanja ili korištenja ove web stranice. Korištenjem ove stranice korisnici potvrđuju da su pročitali, razumjeli i složili se s Općim uvjetima.

Motori – Sport d.o.o. podupire stroge sigurnosne standarde, povjerljivost i privatnost. Da biste saznali više o tim standardima, molimo proučite pravila o povjerljivosti i zaštiti privatnosti.

Posebno napominjemo da su mišljenja, izražena od strane korisnika ove web stranice, isključivo njihova vlastita mišljenja i stajališta, te da nikako ne predstavljaju mišljenje ili stajalište Motori – Sport d.o.o. Informacije i reklame objavljene na ovim web stranicama imaju isključivo informativnu i promidžbenu svrhu.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

A/ Uvjeti korištenja

Ovlašteni vlasnik ove web stranice je društvo Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, koje ujedno i održava ovu web stranicu, te upravlja njome (u daljnjem tekstu: “Motori – Sport”), te koje korisnicima (u daljnjem tekstu: “Korisnici”) omogućuje korištenje iste u promidžbene i informativne svrhe. Vaše korištenje ove web stranice podliježe sljedećim općim uvjetima korištenja (“Uvjeti korištenja”) i svim primjenjivim pozitivnim zakonskim propisima. Pristupom i pregledavanjem ovih web stranica, potvrđujete da ste suglasni s Uvjetima korištenja, bez ikakvih ograničenja ili ograda. Ukoliko niste suglasni s bilo kojim pojmom koji se ovdje navodi, molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu. Vi ste isključivo odgovorni za korištenje ove web stranice u skladu s Uvjetima korištenja i zakonskim propisima, kao i za zakonsku dopuštenost sadržaja predmetne web stranice u svakom pravnom poretku gdje se pristupa ili pregledava predmetna web stranica ili njezin sadržaj.

B/ Isključenje jamstava

Motori – Sport ovime isključuju bilo kakve zahtjeve s temelja jamstava, izričitih ili prešutnih, u pogledu funkcionalnosti ili stanja ove web stranice, njezine podobnosti za postizanje bilo kakve specifične korisne svrhe, kao i u pogledu korištenja iste bez prekida ili bez ikakvih grešaka. Svi sadržaji, informacije, prijave, proizvodi i usluge predstavljene na ovoj web stranici, kao i druge vezane informacije su pružene bez jamstava bilo kakve vrste ili oblika. Motori – Sport se odriču svih jamstava i uvjetovanja, pismenih ili usmenih, propisanih, izričitih ili konkludentnih, uključujući bez ograničenja jamstva ili uvjete prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu.

Informacije, aplikacije, proizvodi, usluge i sadržaj objavljeni na ovoj web stranici nisu namijenjeni za pružanje specifičnih tehničkih, financijskih, fiskalnih, pravnih, poslovnih ili računovodstvenih savjeta, a niti bilo kakvog drugog savjeta koji bi se mogao primijeniti na specifičnu situaciju kod Korisnika, te stoga preporučujemo da se savjetujete sa svojim profesionalnim savjetnicima kako biste mogli odrediti utjecaj bilo kakve informacije, aplikacije, proizvoda, usluge ili sadržaja dostupnog na ovoj web stranici na određenu specifičnu životnu situaciju. Navedena isključenja odgovornosti se smatraju dodatkom u odnosu na sva druga specifična isključenja odgovornosti, koja su navedena u nastavku ovih Uvjeta korištenja. Ukoliko bi isključivanje određenih jamstava bilo zabranjeno u pravnom poretku čiji su propisi mjerodavni za djelovanje određenog Korisnika, takva se neovlaštena isključenja neće primjenjivati, dok sva druga pravna ograničenja ostaju na snazi. Informacije, prijave, proizvodi i usluge oglašene na ovoj web stranici mogu sadržavati netočnosti i tiskarske pogreške, a povremeno mogu biti podložne promjenama. Motori – Sport mogu poboljšati i/ili modificirati ovu web stranicu u bilo koje vrijeme, bez ikakve prethodne obavijesti ili najave.

C/ Ograničenje odgovornosti

Motori – Sport ne preuzimaju nikakvu odgovornost za naknadu štete, bilo izravne štete, indirektne štete, slučajne štete, posljedične štete ili bilo koje druge vrste štete, u vezi s korištenjem ili nemogućnošću korištenja predmetne web stranice i sadržaja iste, proizvoda ili usluga bilo koje vrste, zakašnjenja ili nepotpune isporuke, prestankom prava ili izgubljenom dobiti, izgubljenim podacima, poslovnim mogućnostima i/ili povjerenjem klijenata, bilo na ugovornoj ili izvanugovornoj osnovi. Nikakva odšteta ili pravni lijek bilo koje vrste neće biti omogućen bilo kojem Korisniku ili trećoj osobi, pa stoga Korisnik ima isključivu i jedinu mogućnost prestanka pristupa i korištenja predmetnoj web stranici. Ukoliko ova isključenja u cijelosti ili djelomično ne budu važeća u pravnom poretku čiji su propisi mjerodavni za djelovanje određenog Korisnika, takva se neovlaštena isključenja neće primjenjivati, dok će sva druga isključenja ostati na snazi.

Sve transakcije koje su izvršene korištenjem predmetne web stranice, odnosno koje proizlaze iz korištenja iste su izravno i isključivo zaključene između ponuditelja proizvoda i usluga i njegovog naručitelja, odnosno Korisnika. Motori – Sport, kao vlasnik stranice, nije niti zastupnik, a niti agent tih ponuditelja proizvoda i usluga, te stoga neće ni na koji način biti obuhvaćen bilo kakvim zahtjevom ili sporom, koji bi mogao nastati između ponuditelja proizvoda i usluga i njihovih naručitelja, odnosno Korisnika. Nadalje, Motori – Sport ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak zarade ili podataka koji bi mogli proizaći iz takve transakcije.

D/ Autorska prava i žigovi

Sadržaj ove web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, logotipove, ilustracije, software, audio i video isječke, u vlasništvu su Motori – Sport, s time da vlasnik ni na koji način ne jamči da takav sadržaj ne krši eventualna autorska prava neke druge osobe ili entiteta. Sadržaj ove web-stranice je zaštićen u Republici Hrvatskoj, kao i u drugim pravnim porecima sukladno Zakonu o autorskim pravima i svim važećim međunarodnim konvencijama. Zbog toga se sadržaj ove web stranice ne smije kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, skinuti, prenositi, distribuirati ili mijenjati, djelomično ili u cjelosti, u bilo kojem obliku, bez prethodnog pismenog pristanka Motori – Sport, kao vlasnika. Žigovi, zaštitni znakovi, logotipovi (u daljnjem tekstu: “znakovi”) prikazani na ovoj web stranici su registrirani ili neregistrirani znakovi Motori – Sport ili trećih koji imaju dozvolu za njihovo korištenje i u koji su u vlasništvu njihovih vlasnika. Znakovi se ne smiju koristiti na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka od strane njihovih vlasnika ili nositelja autorskih prava, pa se ništa na ovoj web stranici ne može tumačiti kao bilo kakva dodjela prava na korištenje znakova ili sadržaja zaštićenih autorskim pravima.
Za posebna ovlaštenja u pogledu fotografija i logotipova uključenih u galeriji fotografija, pogledajte dozvole za korištenje fotografske galerije i logotipova.

E/ Registracija, pretplata, korisničko ime i lozinka

Korištenje nekih usluga i funkcija ponuđenih na ovoj web stranici zahtijevaju da Korisnik postaje registrirani član. Ukoliko se Korisnik odluči registrirati kao član ili pretplatiti na određene usluge ili funkcije, suglasan je dostaviti točne i istinite osobne podatke, kako je to predviđeno za relevantnu registraciju ili pretplatu, a kako bi se osigurala točnost i ažurnost podataka, takav je Korisnik dužan pravovremeno dostavljati i sve izmjene. Korisnik je suglasan sačuvati tajnost svih lozinki (“password”) i identifikatora računa, odabranih vlastitim izborom ili dodijeljenih u vrijeme registracije ili pretplate na ovoj web stranici, te suglasno preuzima isključivu odgovornost za bilo kakvu aktivnost vezanu za korištenje te lozinke i / ili računa. Nadalje, Korisnik se obvezuje upozoriti Motori – Sport o svakom neovlaštenom korištenju svoje lozinke ili računa. Motori – Sport ne može biti odgovoran za iste na bilo koji način, izravno ili neizravno, za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koje proizlaze iz vlastitog propusta u skladu s ovom odredbom ili se odnose na takav propust.
Korisnik ovime potvrđuje da je Motori – Sport, kao vlasnik, ovlašten, poštujući apsolutnu diskreciju, a bez prethodnog upozorenja ili obavijesti, obustaviti, otkazati ili prekinuti račun Korisnika, njegovo korištenje ili pristup ovoj web stranici, ili pružanje bilo koje druge usluge, kao i izbrisati bilo kakve informacije ili sadržaj u odnosu na ovu web stranicu ili jednu od usluga (i prekinuti upotrebu istih), iz bilo kojeg razloga, a osobito u slučaju da Motori – Sport smatra da Korisnik krši odredbe ovih Uvjeta. Štoviše, Korisnik potvrđuje da Motori – Sport, kao niti njegove povezane osobe nisu odgovorni Korisniku ili bilo kojoj drugoj osobi uslijed takve obustave, otkazivanja ili prestanka. Ukoliko je Korisnik nezadovoljan s ovom web stranicom ili nekom drugom povezanom uslugom, uvjetima, pravilima, smjernicama ili praksom Motori – Sport u pogledu primjene ove stranice ili bilo koje od svojih usluga, jedina mogućnost je da prestane koristiti predmetnu stranicu ili usluge.

F/ Povjerljivost dostavljenih informacija

Komunikacija putem interneta podliježe presretanjima, gubicima ili izmjenama. Prema tome, Korisnik potvrđuje da informacije koje su prema Motori – Sport poslane elektronskim putem, kao rezultat Korisnikovog pristupa ili korištenja ove web stranice nisu niti tajne niti ekskluzivne, osim u granicama propisanim pozitivnim propisima, te da nezaštićena e-mail komunikacija na Internetu može biti prisluškivana, izmijenjena ili izgubljena.
Za više informacija, pogledajte naše Smjernice o privatnosti.

G/ Forumi

Ova web stranica može sadržavati chat sobe, blogove, komunikacijske panele i forume (u daljnjem tekstu: “Forum”), što omogućuje razmjenu podataka između Motori – Sport i Korisnika, kao i istovremenu interakciju između Korisnika. Osim ukoliko nije drugačije određeno, Motori – Sport ni na koji način ne kontrolira poruke, informacije ili datoteke postavljene na Forumu. Motori – Sport, međutim, zadržava pravo nadzora, ispravka, brisanja, odbijanja prikazivanja, u bilo kojem trenutku, djelomično ili u cijelosti, bilo kakve informacije ili sadržaja koji se po njihovom mišljenju smatra neprimjerenim ili protivnim duhu ovih Uvjeta, a ima i pravo odbiti pristup stranici bilo kojem Korisniku.

Korisnici koji pristupe Forumu se obvezuju suzdržati se od sudjelovanja u bilo kojoj od sljedećih radnji:

a.) sprječavanje drugog Korisnika u korištenju i uživanju Foruma ili ograničavanje njihove uporabe od strane drugog korisnika;

b.) korištenje imena, slike ili glasa trećih osoba bez njihovog prethodnog pristanka i to u bilo kojem slučaju, osim legitimnog javnog informiranja, kao i navođenje činjenica ili atributa koje bi mogle naštetiti ugledu pojedinca, bez prethodne provjere istinitosti istih;

c.) objavljivanje ili distribucija sadržaja, predmeta, informacija i / ili izjava koje su ilegalne, prijeteće, uvredljive, klevetničke, opscene, vulgarne, pornografske, nepristojne ili opaski koje očito upućuju na sektaštvo, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili koje očito potiču ponašanje koje predstavlja kršenje zakona ili koje na neki drugi način krše bilo koje pozitivne propise, kako domaće, tako i međunarodne i strane propise;

d.) objavljivanje ili distribuiranje informacija, predmeta ili sadržaja koji nisu vezani za forum temu ili postavljanje linkova o takvoj vrsti informacija, predmeta ili sadržaja;

e.) činjenje dostupnim ili olakšavanje umnožavanja, javnog objavljivanja putem telekomunikacija ili na drugi način, bilo kakvo objavljivanje, distribucija ili kopiranje, djelomično ili u cijelosti, intelektualnog vlasništva treće osobe, bez prethodne suglasnosti te osobe;

f.) objavljivanje i slanje ili distribuiranje na bilo koji drugi način, informacija, software-a i / ili sadržaja u komercijalne svrhe, kao i informacija koje uključuju prodaju ili kupnju, reklamne ili promotivne materijale.

g.) korištenje Foruma u komercijalne svrhe općenito, koristeći raspoložive usluge za vođenje ili slanje anketa, natjecanja, piramidalnog sustava ili lančanih pisama, slanje spamova, hackiranje ili obavljanje bilo kakvih neovlaštenih ili nezakonitih radnji.

H/ Dodatna odgovornost Korisnika

Korisnici se ovime obvezuju da će koristiti Forum u skladu s ovim Uvjetima i na razuman način. Konkretnije, Korisnici potvrđuju da niti jedna od poruka, razgovora, i/ili drugih vrsta razmjene i komunikacije, u kojima sudjeluju na Forumu, nije klevetnička, a niti na bilo koji način vrijeđa prava i privatnost bilo koje osobe, niti sadrži bilo kakve nastranosti, niti potiče bilo kakvu mržnju ili netrpeljivost, niti na bilo koji drugi način predstavlja građanskopravnu ili kaznenopravnu odgovornost pojedinca ili entiteta.
Korisnici dodatno potvrđuju sljedeće:

 1. Licencija – slanjem dokumenata na Forum, Korisnik automatski jamči Motori – Sport da je vlasnik takvog sadržaja ili da ima ovlaštenje vlasnika sadržaja, kao i da ima neopozivu i neisključivu licenciju, kao i međunarodno pravo kopiranja, prilagođavanja, korištenja, prenošenja, komuniciranja putem telekomunikacija ili na drugi način, javnog predstavljanja i distribucije sadržaja koji su poslani, kao i stvaranje kompilacija i nusproizvoda u bilo koju svrhu, putem trenutno postojećih ili kasnije razvijenih medija i tehnologije, uključujući i emitiranje bežičnih i on-line prijenosa. Nadalje, Korisnik jamči da se bilo koja osoba koja bi mogla posjedovati moralna prava s obzirom na takav sadržaj, odrekla svojih prava u odnosu na korištenje istih od strane Motori – Sport.
 2. Eventualna šteta – Motori – Sport nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno bila prouzročena Vašem kompjuterskom sustavu kao rezultat (i) pristupa ili korištenja ove web stranice, (ii) korištenja bilo kojeg sadržaja s ove web stranice (iii) podataka ili preuzimanja software-a s ove web stranice. Motori – Sport ne preuzima nikakvu materijalnu odgovornost u pogledu eventualnog ilegalnog i neovlaštenog pristupa Vašem kompjuteru od strane bilo koje osobe, kao niti u pogledu kvalitete, pouzdanosti, kompatibilnosti i pravovremenosti pružene usluge od strane davatelja internetskih usluga.
 3. Odgovornost u odnosu na maloljetnike – Ukoliko ovlastite maloljetnika za korištenje ovom web stranicom, preuzimate punu odgovornost u odnosu na sljedeće: i) ponašanje maloljetnika na internetu; ii) pristup maloljetnika ovoj web stranici ili bilo kojoj od usluga, te načinu korištenja stranice od strane maloljetnika; iii) posljedice korištenja stranice od strane maloljetnika. Osim toga, potvrđujete da ste upoznati s činjenicom da neki dijelovi ove web stranice mogu sadržavati sadržaj koji nije prikladan za maloljetnike. Konačno, potvrđujete i priznajete da ste upoznati s činjenicom da sve više maloljetnika koriste internet, te da shodno tome, oni mogu postati meta kriminalaca i pojedinaca s nezakonitim namjerama. U skladu s tim, kao Korisnik se obvezujete na praćenje korištenja ove stranice od strane maloljetnika, kao i pružanje savjeta i sigurnosnih preporuka kako bi se spriječilo da maloljetnici budu izloženi neprimjerenim informacijama ili primjedbama, odnosno da bi se spriječilo da maloljetnici postanu žrtve maltretiranja ili drugih kaznenih djela.
 4. Odnosi s drugima – Korisnik prihvaća da se bilo kakvo dopisivanje ili interakcija s trećim stranama, uključujući i interakciju s Motori – Sport, kao i plaćanje i isporuka proizvoda i usluga, uvjeti, jamstva i potraživanja u odnosu na takve transakcije, isključivo tiče Korisnika i treće osobe. Motori – Sport ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi bilo kakve naknade i/ili plaćanja u vezi s kupnje ili bilo kakvom drugom transakcijom u tom smislu. Nadalje, Korisnik je isključivo odgovoran za to da su takve transakcije u skladu sa svim pozitivnim propisima. Korisnik potvrđuje da Motori – Sport ne može biti pozvan na odgovornost ni na koji način, bilo izravno ili neizravno, za gubitak ili štetu bilo koje prirode, koje proizlaze iz takvih transakcijea ili odnosa, odnosno s njima u vezi.
 5. Upozorenje – Kada sudjelujete na Forumu, nikad ne pretpostavljajte da su pojedinci one osobe za koje se predstavljaju ili da iznose istinite činjenice i podatke. Mišljenja i komentari izraženi na Forumu (uključujući mišljenja i komentare Korisnika) su isključivo vezana za donositelje istih i ne predstavljaju stavove Motori – Sport koji se ne mogu smatrati odgovornima za bilo kakav sadržaj ili točnost informacija objavljenih na Forumu i odriču bilo kakav oblik odgovornosti u pogledu istih, kao i u pogledu odluka donesenih od strane Korisnika, na temelju takvih sadržaja ili informacija.
  Administrator/Moderator – Korisnik je odgovoran i dužan izvijestiti administratore web stranice o bilo kakvim nezakonitim, šokantnim ili drugim spornim sadržajima, kako bi takvi sadržaji mogli biti odmah uklonjeni.

Nepridržavanja ovih pravila će imati za posljedicu neograničenu isključivu odgovornost Korisnika, kao i istu odgovornost osobe koja je poslala (uploading) takve neovlaštene sadržaje na web stranicu. Motori – Sport se odriče bilo kakve odgovornosti u svezi potencijalnog regresa protiv Vas kao Korisnika ili protiv drugih osoba koje su poslale neovlaštene sadržaje na web stranicu.

I/ Nadzor

Motori – Sport je ovlašten pratiti i nadzirati pristup na web stranicu, rasprave na istoj, objavljen sadržaj, kao i druge aktivnosti vezane za web stranicu, a može intervenirati u skladu s tim, bez preuzimanja bilo kakvih potraživanja ili bilo kakvih jamstava u tom smislu. Korisnik pristaje na takav način praćenja i intervencije, dok je Motori – Sport ovlašten samostalno diskreciono odlučiti kada će poduzeti takve aktivnosti.

J/ Linkovi

Linkovi i reference na druge web stranice omogućeni su isključivo radi Vašeg lakšeg snalaženja. Motori – Sport nije provjerio dostupnost istih, a niti izravno niti neizravno ne podupire druge web stranice ili njihov sadržaj, kao niti bilo kakve informacije kojima je moguće pristupiti pomoću takvih linkova, te shodno tome niti ne preuzima ikakvu odgovornost u pogledu bilo koje druge web stranice, informacija ili sadržaja, ili proizvoda ili usluga, objavljenih ili dostupnih na istima.

Motori – Sport zadržava pravo u bilo kojem trenutku zatražiti da bilo koji link na ovu web stranicu, koji je kreiran na bilo kojoj drugoj web stranici, bude izbrisan.

K/ Virusi

Motori – Sport ne tvrdi niti ne jamči da su informacije ili sadržaj, uključujući software, kojima je moguće pristupiti putem ove web stranice, bez pogrešaka, nedostataka, virusa ili drugih štetnih komponenti, kao niti da će pristup na istu biti bez prekida, ili da će navedeno biti ispravljeno.

L/ Točnost informacija

Motori – Sport može ažurirati informacije, sadržaj ili podatke na ovoj web stranici s vremena na vrijeme, bez prethodne najave, ali Motori – Sport ne jamči da je bilo koji sadržaj na ovoj web stranici je točan, potpun ili bez pogrešaka.
Cijene proizvoda i usluga određene od strane njihovih ponuditelja, koje su objavljene na ovoj web stranici, kao i opis usluga su samo indikativni i temelje se na informacijama dobivenih od strane ponuditelja. Motori – Sport ne jamči, na bilo koji način, da su te informacije točne, potpune ili bez pogrešaka. Motori – Sport ne može biti odgovoran za netočnosti, pogreške ili nepotpunosti u takvim informacijama i opisima. Odmah nakon verifikacije podataka od strane ponuditelja proizvoda i usluga, Motori – Sport se obvezuje ispraviti bilo kakve netočnosti, pogreške ili nepreciznosti, koje bi mogla primijetiti bilo koja osoba. Motori – Sport ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije objavljene na web stranici, u odnosu na cijenu ili opis bilo kojeg proizvoda ili usluge.

M/ Zadržavanje prava

Motori – Sport zadržava sva prava koja nisu izričito ovdje navedena. Niti jedna od odredbi ovih Uvjeta se neće tumačiti će se kao jamstvo i/ili prijenos bilo kakvog autorskog prava, prava na licenciju, patent, zaštitni znak ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva od Motori – Sport ili bilo kojeg drugog pojedinca ili entiteta.

N/ Modifikacija pojmova

Motori – Sport je ovlašten modificirati ili na drugi način modernizirati ove Uvjete, s vremena na vrijeme, bez prethodne obavijesti. Korisnik suglasno prihvaća sve odredbe Uvjeta koje su na snazi u vrijeme pristupanja ovoj web stranici.

O/ Nadležnost

Ovu web stranicu kontrolira i njome upravlja korisnik licencije – Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, Republika Hrvatska, te je za istu mjerodavno hrvatsko pravo. Stoga Motori – Sport ne preuzima nikakvu odgovornost, a niti daje ikakva jamstva u pogledu dopustivosti ili dostupnosti sadržaja web stranice na području drugih jurisdikcija. Bilo koji pojedinac koji se odluči za pristup ovoj web stranici sa drugih lokacija, čini to svojom voljom, te je stoga isključivo odgovoran da je usklađenost iste sa pozitivnim propisima koji se primjenjuju na području njegove jurisdikcije.

P/ Mjerodavno pravo

Ovu web stranicu kontrolira i njome upravlja korisnik licencije – Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, Republika Hrvatska, te je za istu mjerodavno hrvatsko pravo. U slučaju spora u pogledu tumačenja ili primjene ovih Uvjeta, Korisnik je upoznat da je za rješavanje istih nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, Republika Hrvatska.

R/ Sastavni dio Sporazuma s Korisnikom i prijenos prava

Ovi Uvjeti predstavljaju sastavni dio Sporazuma između Motori – Sport i Korisnika u smislu korištenja web stranice i njezinog sadržaja i zamjenjuju sve prethodne ili istovremene sporazume bilo da su učinjeni elektronskim putem, usmeno ili u pisanom obliku, između Motori – Sport i Korisnika, u svezi istih.

Ovaj Sporazum sklapa Korisnik osobno i nije ovlašten prenijeti prava ili obveze iz istoga na bilo koju drugu fizičku ili pravnu osobu.

S/ Opstojnost obveza i salvatorska klauzula

Ovi Uvjeti primjenjuju se sve dok Korisnik pristupa web stranici i ostaju na snazi i nakon toga. Ukoliko više nemate pristup ovoj web stranici, odredbe navedene u točkama B, C, D, G i H ovih Uvjeta ostaju na snazi.
Ukoliko koja od odredaba ovih Uvjeta bude utvrđena nezakonitom, nevažećom ili ništavom od strane nadležnog tijela u bilo kojem pravnom poretku, to neće imati nikakvog utjecaja na navedenu odredbu u bilo kojem drugom pravnom poretku i to ni na koji način neće značiti da je navedena odredba nezakonita, nevažeća ili ništava u bilo kojem drugom pravnom poretku, a niti će to imati bilo kakav utjecaj na druge odredbe ovih Uvjeta u bilo kojem drugom pravnom poretku.

Politika povjerljivosti i privatnosti

Korištenje nekih od usluga i funkcija koje se nude na ovoj web stranici zahtijeva da Korisnik postane registrirani član. Ukoliko se kao Korisnik odlučite registrirati ili pretplatiti na usluge i funkcije dostupne na ovoj web stranici, od Vas će se zatražiti da ponudite određeni minimum osobnih podataka.
Osim toga, kada pregledavate web stranicu, vlasnik Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, prikuplja određene tehničke podatke iz vašeg računala. Korištenjem ove web stranice, pristajete na prikupljanje i korištenje takvih podataka. Ukoliko se s time ne slažete, jedini način je da prestanete koristiti ovu web stranicu.
Za više informacija o uvjetima korištenja ove web stranice, pogledajte naše Uvjete korištenja.

1. Podaci koje smo prikupili o Vama

Na web stranici se posebno navode svi podaci potrebni za pristup bilo kojem zatraženom proizvodu ili usluzi.
Motori – Sport prikuplja osobne podatke za identifikaciju u sljedećim slučajevima:
a. kada se registrirate kao član web stranice i stvorite korisnički profil,
Motori – Sport prikuplja Vaše korisničko ime, lozinku, grad, državu, poštanski broj, adresu e-pošte, dob, opis i preferencije prilikom registriracije Vas kao Korisnika naše web stranice ili prilikom registracije za određene usluge, uključujući i naše novosti, naše fotogalerije i slično. Motori – Sport također može prikupljati informacije o specifičnim sklonostima ili potrebama svakog Korisnika.

b. kada Vi kontaktirate Motori – Sport,
Motori – Sport prikuplja osobne podatke kao što su Vaše puno ime i prezime, identifikacijski broj, adresu e-pošte i / ili kontaktni broj kad god uputite bilo kakvo pitanje ili prijedlog ili pitate za pomoć prilikom prijave Vašem korisničkom računu.
c. kada uredite svoj profil, profil stranica omogućuje Korisnicima pregledavanje i uređivanje postavki korisničkog računa, kao i podataka o Korisniku.

2. Mjerodavno pravo za zaštitu osobnih podataka

Ova web stranica je objavljena u Republici Hrvatskoj, te stoga i podliježe važećim propisima na području Republike Hrvatske, između ostalog, podliježe Zakonu o zaštiti osobnih podataka odnosno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

3. Korištenje osobnih podataka

Identifikacijski osobni podaci su oni koji se odnose i služe za identifikaciju pojedinca. Osim ukoliko je to propisano zakonom ili valjanim sudskim nalogom nadležnog suda, Motori – Sport je dužan čuvati tajnost svih osobnih informacija o Korisnicima dobivenih putem svoje web stranice. Motori – Sport ne prodaje niti ne posuđuje identifikacijske osobne podatke svojih Korisnika niti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi ili instituciji.

Podaci koje je Motori – Sport prikupio putem web stranice uz suglasnost Korisnika, pohranjeni su u bazi podataka, te se koriste samo za slanje dokumenata Korisnicima, kao odgovor na njihove upite, zatim radi sastavljanja mailing liste.

4. Otkrivanje osobnih podataka

Ponuditelji proizvoda ili usluga mogu zatražiti otkrivanje osobnih podataka Korisnika, ukoliko je to potrebno radi odgovora na određeni zahtjev Korisnika (npr. kontaktne informacije Korisnika, kontaktne informacije za mailing liste ili ankete).

Kako bi omogućio pružanje usluga koje Korisnik zatraži i obradu zahtjeva, Motori – Sport je ovlašten otkriti Vaše osobne podatke s ovlaštenim ponuditeljima proizvoda i usluga, ali isključivo ponuditeljima koji su ovlašteni pružati usluge ili obavljati određene zadatke u ime Motori – Sport.

Motori – Sport neće otkriti nikakve osobne podatke u odnosu na Korisnika, osim ukoliko se isti koriste isključivo u svrhu odgovora na određene upite Korisnika ili ukoliko su namijenjeni isključivo u ovlaštene svrhe. Nadalje, povjerljivost elektronskog prijenosa podataka je osigurana primjenom strogih sigurnosnih mjera.

Imajte na umu da Motori – Sport zadržava pravo objaviti Vaše osobne podatke trećoj strani, bez vašeg prethodnog pristanka u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko Vaše ponašanje na ovoj web stranici na bilo koji način krši Uvjete korištenja;
 • ukoliko Motori – Sport u dobroj vjeri smatra da je takvo otkrivanje potrebno radi identifikacije ili kontaktiranja u pogledu poduzimanja pravnih radnji protiv osoba koje bi mogle povrijediti prava Motori – Sport ili drugih Korisnika;
 • u slučaju da je Motori – Sport prisiljen poštivati sudski nalog ili nalog nekog drugog tijela u pogledu počinjenja prekršaja ili kaznenog djela ili pokušaja istih;
 • u slučaju da Motori – Sport u dobroj vjeri smatra da je takva objava obvezna po zakonu, uključujući razmjenu osobnih podataka s drugim tvrtkama i institucijama u cilju sprečavanja prijevara.
  Kada dostavljate svoje osobne podatke Motori – Sport, a za vrijeme korištenja ove web stranice, pristajete na: (I) prikupljanje tih podataka od strane Motori – Sport; (II) otkrivanje tih podataka ponuditeljima proizvoda i poslovnim partnerima Motori – Sport za navedene svrhe; te (III) čuvanje tih podataka od strane Motori – Sport za buduću uporabu.

5. Sigurnosne mjere

Mi želimo da se naši Korisnici i posjetitelji web stranice osjećaju sigurni pri korištenju ove web stranice. Kao rezultat toga, mi se zalažemo za zaštitu podataka koje prikupljamo. Motori – Sport je u web stranicu implementirao sigurnosni program za zaštitu podataka pohranjenih u svojim sustavima, a od neovlaštenog pristupa. Motori – Sport može pohraniti samo podatke kada se registrirate kao Korisnik, stvorite korisnički profil ili rezervirate neki proizvod ili uslugu.

Bez obzira na implementirane mjere sigurnosti, Motori – Sport ne može jamčiti potpunu povjerljivost i sigurnost na internetu. Komunikacija putem interneta je podložna presretanjima, gubicima ili izmjenama. Vi potvrđujete da ni Motori – Sport, a niti njegove povezane osobe, ne mogu biti odgovorne za eventualne štete nastale uslijed prijenosa povjerljivih informacija ili osobnih podataka preko interneta, kao i da takva komunikacija poduzimate na vlastiti rizik.

Zaštita Vaših osobnih podataka koju koristi Motori – Sport se primjenjuje i na unutarnju uporabu vaših podataka. Sve Vaše osobne informacije su spremljene na sigurnim serverima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj i kojima može pristupiti isključivo ovlaštena osoba Motori – Sport .
Motori – Sport čuva Vaše osobne podatke samo dok je to potrebno za određenu svrhu ili u slučajevima propisanim zakonom. Motori – Sport je implementirao mjere za brisanje osobnih podataka koji su zastarjeli ili više nisu potrebni.

6. Upotreba “cookies”

“Cookies” su male tekstualne datoteke razmijenjene između Vašeg pretraživača i web stranice, pomoću kojih se vodi evidencija o Vašim postavkama, čineći Vaše naknadne posjete web stranici učinkovitijima. Većina pretraživača su dizajnirani da ih prihvaćaju, ali možete uređivati postavke da ih se odbije, što može rezultirati manjim mogućnostima prilikom korištenja raznih funkcija web stranice. “Cookies” koje koristi Motori – Sport su bezopasni.

7. Informacije o računalu

Motori – Sport prikuplja određene tehničke informacije s računala svaki put kada se pristupi našoj web stranici. Ove informacije se prikupljaju u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva prilikom posjete našoj stranici, a mogu uključivati Vašu IP adresu, operacijski sustav, web preglednik software (npr. Internet Explorer, Chrome…), rezoluciju zaslona, te referirane web stranice.

8. Linkovi na druge web stranice

Postoji mogućnost da se kroz našu web stranicu povežete s drugim web stranicama, na koje se ne primjenjuju ovi Uvjeti, niti Pravila. U slučaju posjete tim stranicama (linkovima), preporučujemo Vam da proučite Izjave o poštivanju privatnosti i povjerljivosti na tim stranicama, a u svrhu razumijevanja njihove prakse u smislu prikupljanja, korištenja i odavanja podataka. Takvi linkovi predstavljaju pogodnost za Korisnika, pa stoga Motori – Sport ni na koji način ne kontrolira, niti podržava ili jamči za web stranice povezane sa ovom web stranicom tj. portalom, te ne može biti niti odgovoran za njihov sadržaj ili praksu, osobito s obzirom na privatnost i povjerljivost.

9. Izmjene politike povjerljivosti i privatnosti

Ovu politiku je izradio Motori – Sport i ista je objavljena na web stranici www.motori.hr u rujnu 2010.g. Motori – Sport zadržava pravo izmjene ove politike uslijed promjena u tehnološkom ili pravnom smislu, ili jednostavno uslijed bilo kakve izmjene na ovoj web stranici, u bilo koje vrijeme, po svom vlastitom nahođenju i bez prethodne najave ili obavijesti.
Nastavljanjem pristupanja ovoj web stranici sukladno izmijenjenoj politici, dajete Vašu suglasnost za korištenje Vaših osobnih informacija prema modificiranoj politici.

10. Pristup Vašim osobnim podacima

Motori – Sport smatra da Korisnici i posjetitelji trebaju imati kontrolu nad prikupljanjem i korištenjem njihovih identifikacijskih osobnih podataka. Možete pristupiti Vašim osobnim podacima u dijelu “Moj profil”.
Korisnici mogu zatražiti pregled, ispravak ili brisanje osobnih podataka koje Motori – Sport čuva u svojim datotekama. Za bilo koji upit, komentar ili prigovor u tom pogledu, molimo kontaktirajte nas na [email protected] i dostavite nam kontaktne informacije koje će nam omogućiti da Vas identificiramo.

Motori – Sport d.o.o.

Ive Mallina 19
10000 Zagreb
OIB: 759900105870
IBAN: HR69 2500 0091 1012 6028 5
Addiko Bank d.d.