Impressum

Urednik/Marketing: Mate Budiša
Kontakt: [email protected]; [email protected]

Opće obavijesti i pravna regulativa

Portalom auti.motori.hr upravlja Motori – Sport d.o.o. a korištenje ove web stranice, uključujući i forum kao sastavni dio stranice, podliježe Općim uvjetima korištenja koje je utvrdio Motori – Sport d.o.o. Molimo da navedene Opće uvjete pažljivo pročitate prije pregledavanja ili korištenja ove web stranice. Korištenjem ove stranice korisnici potvrđuju da su pročitali, razumjeli i složili se s Općim uvjetima.

Motori – Sport d.o.o. podupire stroge sigurnosne standarde, povjerljivost i privatnost. Da biste saznali više o tim standardima, molimo proučite pravila o povjerljivosti i zaštiti privatnosti.

Posebno napominjemo da su mišljenja, izražena od strane korisnika ove web stranice, isključivo njihova vlastita mišljenja i stajališta, te da nikako ne predstavljaju mišljenje ili stajalište Motori – Sport d.o.o. Informacije i reklame objavljene na ovim web stranicama imaju isključivo informativnu i promidžbenu svrhu.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

A/ Uvjeti korištenja

Ovlašteni vlasnik ove web stranice je društvo Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, koje ujedno i održava ovu web stranicu, te upravlja njome (u daljnjem tekstu: “Motori – Sport”), te koje korisnicima (u daljnjem tekstu: “Korisnici”) omogućuje korištenje iste u promidžbene i informativne svrhe. Vaše korištenje ove web stranice podliježe sljedećim općim uvjetima korištenja (“Uvjeti korištenja”) i svim primjenjivim pozitivnim zakonskim propisima. Pristupom i pregledavanjem ovih web stranica, potvrđujete da ste suglasni s Uvjetima korištenja, bez ikakvih ograničenja ili ograda. Ukoliko niste suglasni s bilo kojim pojmom koji se ovdje navodi, molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu. Vi ste isključivo odgovorni za korištenje ove web stranice u skladu s Uvjetima korištenja i zakonskim propisima, kao i za zakonsku dopuštenost sadržaja predmetne web stranice u svakom pravnom poretku gdje se pristupa ili pregledava predmetna web stranica ili njezin sadržaj.

B/ Isključenje jamstava

Motori – Sport ovime isključuju bilo kakve zahtjeve s temelja jamstava, izričitih ili prešutnih, u pogledu funkcionalnosti ili stanja ove web stranice, njezine podobnosti za postizanje bilo kakve specifične korisne svrhe, kao i u pogledu korištenja iste bez prekida ili bez ikakvih grešaka. Svi sadržaji, informacije, prijave, proizvodi i usluge predstavljene na ovoj web stranici, kao i druge vezane informacije su pružene bez jamstava bilo kakve vrste ili oblika. Motori – Sport se odriču svih jamstava i uvjetovanja, pismenih ili usmenih, propisanih, izričitih ili konkludentnih, uključujući bez ograničenja jamstva ili uvjete prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu.

Informacije, aplikacije, proizvodi, usluge i sadržaj objavljeni na ovoj web stranici nisu namijenjeni za pružanje specifičnih tehničkih, financijskih, fiskalnih, pravnih, poslovnih ili računovodstvenih savjeta, a niti bilo kakvog drugog savjeta koji bi se mogao primijeniti na specifičnu situaciju kod Korisnika, te stoga preporučujemo da se savjetujete sa svojim profesionalnim savjetnicima kako biste mogli odrediti utjecaj bilo kakve informacije, aplikacije, proizvoda, usluge ili sadržaja dostupnog na ovoj web stranici na određenu specifičnu životnu situaciju. Navedena isključenja odgovornosti se smatraju dodatkom u odnosu na sva druga specifična isključenja odgovornosti, koja su navedena u nastavku ovih Uvjeta korištenja. Ukoliko bi isključivanje određenih jamstava bilo zabranjeno u pravnom poretku čiji su propisi mjerodavni za djelovanje određenog Korisnika, takva se neovlaštena isključenja neće primjenjivati, dok sva druga pravna ograničenja ostaju na snazi. Informacije, prijave, proizvodi i usluge oglašene na ovoj web stranici mogu sadržavati netočnosti i tiskarske pogreške, a povremeno mogu biti podložne promjenama. Motori – Sport mogu poboljšati i/ili modificirati ovu web stranicu u bilo koje vrijeme, bez ikakve prethodne obavijesti ili najave.

C/ Ograničenje odgovornosti

Motori – Sport ne preuzimaju nikakvu odgovornost za naknadu štete, bilo izravne štete, indirektne štete, slučajne štete, posljedične štete ili bilo koje druge vrste štete, u vezi s korištenjem ili nemogućnošću korištenja predmetne web stranice i sadržaja iste, proizvoda ili usluga bilo koje vrste, zakašnjenja ili nepotpune isporuke, prestankom prava ili izgubljenom dobiti, izgubljenim podacima, poslovnim mogućnostima i/ili povjerenjem klijenata, bilo na ugovornoj ili izvanugovornoj osnovi. Nikakva odšteta ili pravni lijek bilo koje vrste neće biti omogućen bilo kojem Korisniku ili trećoj osobi, pa stoga Korisnik ima isključivu i jedinu mogućnost prestanka pristupa i korištenja predmetnoj web stranici. Ukoliko ova isključenja u cijelosti ili djelomično ne budu važeća u pravnom poretku čiji su propisi mjerodavni za djelovanje određenog Korisnika, takva se neovlaštena isključenja neće primjenjivati, dok će sva druga isključenja ostati na snazi.

Sve transakcije koje su izvršene korištenjem predmetne web stranice, odnosno koje proizlaze iz korištenja iste su izravno i isključivo zaključene između ponuditelja proizvoda i usluga i njegovog naručitelja, odnosno Korisnika. Motori – Sport, kao vlasnik stranice, nije niti zastupnik, a niti agent tih ponuditelja proizvoda i usluga, te stoga neće ni na koji način biti obuhvaćen bilo kakvim zahtjevom ili sporom, koji bi mogao nastati između ponuditelja proizvoda i usluga i njihovih naručitelja, odnosno Korisnika. Nadalje, Motori – Sport ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak zarade ili podataka koji bi mogli proizaći iz takve transakcije.

D/ Autorska prava i žigovi

Sadržaj ove web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, logotipove, ilustracije, software, audio i video isječke, u vlasništvu su Motori – Sport, s time da vlasnik ni na koji način ne jamči da takav sadržaj ne krši eventualna autorska prava neke druge osobe ili entiteta. Sadržaj ove web-stranice je zaštićen u Republici Hrvatskoj, kao i u drugim pravnim porecima sukladno Zakonu o autorskim pravima i svim važećim međunarodnim konvencijama. Zbog toga se sadržaj ove web stranice ne smije kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, skinuti, prenositi, distribuirati ili mijenjati, djelomično ili u cjelosti, u bilo kojem obliku, bez prethodnog pismenog pristanka Motori – Sport, kao vlasnika. Žigovi, zaštitni znakovi, logotipovi (u daljnjem tekstu: “znakovi”) prikazani na ovoj web stranici su registrirani ili neregistrirani znakovi Motori – Sport ili trećih koji imaju dozvolu za njihovo korištenje i u koji su u vlasništvu njihovih vlasnika. Znakovi se ne smiju koristiti na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka od strane njihovih vlasnika ili nositelja autorskih prava, pa se ništa na ovoj web stranici ne može tumačiti kao bilo kakva dodjela prava na korištenje znakova ili sadržaja zaštićenih autorskim pravima.
Za posebna ovlaštenja u pogledu fotografija i logotipova uključenih u galeriji fotografija, pogledajte dozvole za korištenje fotografske galerije i logotipova.

E/ Registracija, pretplata, korisničko ime i lozinka

Korištenje nekih usluga i funkcija ponuđenih na ovoj web stranici zahtijevaju da Korisnik postaje registrirani član. Ukoliko se Korisnik odluči registrirati kao član ili pretplatiti na određene usluge ili funkcije, suglasan je dostaviti točne i istinite osobne podatke, kako je to predviđeno za relevantnu registraciju ili pretplatu, a kako bi se osigurala točnost i ažurnost podataka, takav je Korisnik dužan pravovremeno dostavljati i sve izmjene. Korisnik je suglasan sačuvati tajnost svih lozinki (“password”) i identifikatora računa, odabranih vlastitim izborom ili dodijeljenih u vrijeme registracije ili pretplate na ovoj web stranici, te suglasno preuzima isključivu odgovornost za bilo kakvu aktivnost vezanu za korištenje te lozinke i / ili računa. Nadalje, Korisnik se obvezuje upozoriti Motori – Sport o svakom neovlaštenom korištenju svoje lozinke ili računa. Motori – Sport ne može biti odgovoran za iste na bilo koji način, izravno ili neizravno, za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koje proizlaze iz vlastitog propusta u skladu s ovom odredbom ili se odnose na takav propust.
Korisnik ovime potvrđuje da je Motori – Sport, kao vlasnik, ovlašten, poštujući apsolutnu diskreciju, a bez prethodnog upozorenja ili obavijesti, obustaviti, otkazati ili prekinuti račun Korisnika, njegovo korištenje ili pristup ovoj web stranici, ili pružanje bilo koje druge usluge, kao i izbrisati bilo kakve informacije ili sadržaj u odnosu na ovu web stranicu ili jednu od usluga (i prekinuti upotrebu istih), iz bilo kojeg razloga, a osobito u slučaju da Motori – Sport smatra da Korisnik krši odredbe ovih Uvjeta. Štoviše, Korisnik potvrđuje da Motori – Sport, kao niti njegove povezane osobe nisu odgovorni Korisniku ili bilo kojoj drugoj osobi uslijed takve obustave, otkazivanja ili prestanka. Ukoliko je Korisnik nezadovoljan s ovom web stranicom ili nekom drugom povezanom uslugom, uvjetima, pravilima, smjernicama ili praksom Motori – Sport u pogledu primjene ove stranice ili bilo koje od svojih usluga, jedina mogućnost je da prestane koristiti predmetnu stranicu ili usluge.

F/ Povjerljivost dostavljenih informacija

Komunikacija putem interneta podliježe presretanjima, gubicima ili izmjenama. Prema tome, Korisnik potvrđuje da informacije koje su prema Motori – Sport poslane elektronskim putem, kao rezultat Korisnikovog pristupa ili korištenja ove web stranice nisu niti tajne niti ekskluzivne, osim u granicama propisanim pozitivnim propisima, te da nezaštićena e-mail komunikacija na Internetu može biti prisluškivana, izmijenjena ili izgubljena.
Za više informacija, pogledajte naše Smjernice o privatnosti.

G/ Forumi

Ova web stranica može sadržavati chat sobe, blogove, komunikacijske panele i forume (u daljnjem tekstu: “Forum”), što omogućuje razmjenu podataka između Motori – Sport i Korisnika, kao i istovremenu interakciju između Korisnika. Osim ukoliko nije drugačije određeno, Motori – Sport ni na koji način ne kontrolira poruke, informacije ili datoteke postavljene na Forumu. Motori – Sport, međutim, zadržava pravo nadzora, ispravka, brisanja, odbijanja prikazivanja, u bilo kojem trenutku, djelomično ili u cijelosti, bilo kakve informacije ili sadržaja koji se po njihovom mišljenju smatra neprimjerenim ili protivnim duhu ovih Uvjeta, a ima i pravo odbiti pristup stranici bilo kojem Korisniku.

Korisnici koji pristupe Forumu se obvezuju suzdržati se od sudjelovanja u bilo kojoj od sljedećih radnji:

a.) sprječavanje drugog Korisnika u korištenju i uživanju Foruma ili ograničavanje njihove uporabe od strane drugog korisnika;

b.) korištenje imena, slike ili glasa trećih osoba bez njihovog prethodnog pristanka i to u bilo kojem slučaju, osim legitimnog javnog informiranja, kao i navođenje činjenica ili atributa koje bi mogle naštetiti ugledu pojedinca, bez prethodne provjere istinitosti istih;

c.) objavljivanje ili distribucija sadržaja, predmeta, informacija i / ili izjava koje su ilegalne, prijeteće, uvredljive, klevetničke, opscene, vulgarne, pornografske, nepristojne ili opaski koje očito upućuju na sektaštvo, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili koje očito potiču ponašanje koje predstavlja kršenje zakona ili koje na neki drugi način krše bilo koje pozitivne propise, kako domaće, tako i međunarodne i strane propise;

d.) objavljivanje ili distribuiranje informacija, predmeta ili sadržaja koji nisu vezani za forum temu ili postavljanje linkova o takvoj vrsti informacija, predmeta ili sadržaja;

e.) činjenje dostupnim ili olakšavanje umnožavanja, javnog objavljivanja putem telekomunikacija ili na drugi način, bilo kakvo objavljivanje, distribucija ili kopiranje, djelomično ili u cijelosti, intelektualnog vlasništva treće osobe, bez prethodne suglasnosti te osobe;

f.) objavljivanje i slanje ili distribuiranje na bilo koji drugi način, informacija, software-a i / ili sadržaja u komercijalne svrhe, kao i informacija koje uključuju prodaju ili kupnju, reklamne ili promotivne materijale.

g.) korištenje Foruma u komercijalne svrhe općenito, koristeći raspoložive usluge za vođenje ili slanje anketa, natjecanja, piramidalnog sustava ili lančanih pisama, slanje spamova, hackiranje ili obavljanje bilo kakvih neovlaštenih ili nezakonitih radnji.

H/ Dodatna odgovornost Korisnika

Korisnici se ovime obvezuju da će koristiti Forum u skladu s ovim Uvjetima i na razuman način. Konkretnije, Korisnici potvrđuju da niti jedna od poruka, razgovora, i/ili drugih vrsta razmjene i komunikacije, u kojima sudjeluju na Forumu, nije klevetnička, a niti na bilo koji način vrijeđa prava i privatnost bilo koje osobe, niti sadrži bilo kakve nastranosti, niti potiče bilo kakvu mržnju ili netrpeljivost, niti na bilo koji drugi način predstavlja građanskopravnu ili kaznenopravnu odgovornost pojedinca ili entiteta.
Korisnici dodatno potvrđuju sljedeće:

 1. Licencija – slanjem dokumenata na Forum, Korisnik automatski jamči Motori – Sport da je vlasnik takvog sadržaja ili da ima ovlaštenje vlasnika sadržaja, kao i da ima neopozivu i neisključivu licenciju, kao i međunarodno pravo kopiranja, prilagođavanja, korištenja, prenošenja, komuniciranja putem telekomunikacija ili na drugi način, javnog predstavljanja i distribucije sadržaja koji su poslani, kao i stvaranje kompilacija i nusproizvoda u bilo koju svrhu, putem trenutno postojećih ili kasnije razvijenih medija i tehnologije, uključujući i emitiranje bežičnih i on-line prijenosa. Nadalje, Korisnik jamči da se bilo koja osoba koja bi mogla posjedovati moralna prava s obzirom na takav sadržaj, odrekla svojih prava u odnosu na korištenje istih od strane Motori – Sport.
 2. Eventualna šteta – Motori – Sport nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno bila prouzročena Vašem kompjuterskom sustavu kao rezultat (i) pristupa ili korištenja ove web stranice, (ii) korištenja bilo kojeg sadržaja s ove web stranice (iii) podataka ili preuzimanja software-a s ove web stranice. Motori – Sport ne preuzima nikakvu materijalnu odgovornost u pogledu eventualnog ilegalnog i neovlaštenog pristupa Vašem kompjuteru od strane bilo koje osobe, kao niti u pogledu kvalitete, pouzdanosti, kompatibilnosti i pravovremenosti pružene usluge od strane davatelja internetskih usluga.
 3. Odgovornost u odnosu na maloljetnike – Ukoliko ovlastite maloljetnika za korištenje ovom web stranicom, preuzimate punu odgovornost u odnosu na sljedeće: i) ponašanje maloljetnika na internetu; ii) pristup maloljetnika ovoj web stranici ili bilo kojoj od usluga, te načinu korištenja stranice od strane maloljetnika; iii) posljedice korištenja stranice od strane maloljetnika. Osim toga, potvrđujete da ste upoznati s činjenicom da neki dijelovi ove web stranice mogu sadržavati sadržaj koji nije prikladan za maloljetnike. Konačno, potvrđujete i priznajete da ste upoznati s činjenicom da sve više maloljetnika koriste internet, te da shodno tome, oni mogu postati meta kriminalaca i pojedinaca s nezakonitim namjerama. U skladu s tim, kao Korisnik se obvezujete na praćenje korištenja ove stranice od strane maloljetnika, kao i pružanje savjeta i sigurnosnih preporuka kako bi se spriječilo da maloljetnici budu izloženi neprimjerenim informacijama ili primjedbama, odnosno da bi se spriječilo da maloljetnici postanu žrtve maltretiranja ili drugih kaznenih djela.
 4. Odnosi s drugima – Korisnik prihvaća da se bilo kakvo dopisivanje ili interakcija s trećim stranama, uključujući i interakciju s Motori – Sport, kao i plaćanje i isporuka proizvoda i usluga, uvjeti, jamstva i potraživanja u odnosu na takve transakcije, isključivo tiče Korisnika i treće osobe. Motori – Sport ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi bilo kakve naknade i/ili plaćanja u vezi s kupnje ili bilo kakvom drugom transakcijom u tom smislu. Nadalje, Korisnik je isključivo odgovoran za to da su takve transakcije u skladu sa svim pozitivnim propisima. Korisnik potvrđuje da Motori – Sport ne može biti pozvan na odgovornost ni na koji način, bilo izravno ili neizravno, za gubitak ili štetu bilo koje prirode, koje proizlaze iz takvih transakcijea ili odnosa, odnosno s njima u vezi.
 5. Upozorenje – Kada sudjelujete na Forumu, nikad ne pretpostavljajte da su pojedinci one osobe za koje se predstavljaju ili da iznose istinite činjenice i podatke. Mišljenja i komentari izraženi na Forumu (uključujući mišljenja i komentare Korisnika) su isključivo vezana za donositelje istih i ne predstavljaju stavove Motori – Sport koji se ne mogu smatrati odgovornima za bilo kakav sadržaj ili točnost informacija objavljenih na Forumu i odriču bilo kakav oblik odgovornosti u pogledu istih, kao i u pogledu odluka donesenih od strane Korisnika, na temelju takvih sadržaja ili informacija.
  Administrator/Moderator – Korisnik je odgovoran i dužan izvijestiti administratore web stranice o bilo kakvim nezakonitim, šokantnim ili drugim spornim sadržajima, kako bi takvi sadržaji mogli biti odmah uklonjeni.

Nepridržavanja ovih pravila će imati za posljedicu neograničenu isključivu odgovornost Korisnika, kao i istu odgovornost osobe koja je poslala (uploading) takve neovlaštene sadržaje na web stranicu. Motori – Sport se odriče bilo kakve odgovornosti u svezi potencijalnog regresa protiv Vas kao Korisnika ili protiv drugih osoba koje su poslale neovlaštene sadržaje na web stranicu.

I/ Nadzor

Motori – Sport je ovlašten pratiti i nadzirati pristup na web stranicu, rasprave na istoj, objavljen sadržaj, kao i druge aktivnosti vezane za web stranicu, a može intervenirati u skladu s tim, bez preuzimanja bilo kakvih potraživanja ili bilo kakvih jamstava u tom smislu. Korisnik pristaje na takav način praćenja i intervencije, dok je Motori – Sport ovlašten samostalno diskreciono odlučiti kada će poduzeti takve aktivnosti.

J/ Linkovi

Linkovi i reference na druge web stranice omogućeni su isključivo radi Vašeg lakšeg snalaženja. Motori – Sport nije provjerio dostupnost istih, a niti izravno niti neizravno ne podupire druge web stranice ili njihov sadržaj, kao niti bilo kakve informacije kojima je moguće pristupiti pomoću takvih linkova, te shodno tome niti ne preuzima ikakvu odgovornost u pogledu bilo koje druge web stranice, informacija ili sadržaja, ili proizvoda ili usluga, objavljenih ili dostupnih na istima.

Motori – Sport zadržava pravo u bilo kojem trenutku zatražiti da bilo koji link na ovu web stranicu, koji je kreiran na bilo kojoj drugoj web stranici, bude izbrisan.

K/ Virusi

Motori – Sport ne tvrdi niti ne jamči da su informacije ili sadržaj, uključujući software, kojima je moguće pristupiti putem ove web stranice, bez pogrešaka, nedostataka, virusa ili drugih štetnih komponenti, kao niti da će pristup na istu biti bez prekida, ili da će navedeno biti ispravljeno.

L/ Točnost informacija

Motori – Sport može ažurirati informacije, sadržaj ili podatke na ovoj web stranici s vremena na vrijeme, bez prethodne najave, ali Motori – Sport ne jamči da je bilo koji sadržaj na ovoj web stranici je točan, potpun ili bez pogrešaka.
Cijene proizvoda i usluga određene od strane njihovih ponuditelja, koje su objavljene na ovoj web stranici, kao i opis usluga su samo indikativni i temelje se na informacijama dobivenih od strane ponuditelja. Motori – Sport ne jamči, na bilo koji način, da su te informacije točne, potpune ili bez pogrešaka. Motori – Sport ne može biti odgovoran za netočnosti, pogreške ili nepotpunosti u takvim informacijama i opisima. Odmah nakon verifikacije podataka od strane ponuditelja proizvoda i usluga, Motori – Sport se obvezuje ispraviti bilo kakve netočnosti, pogreške ili nepreciznosti, koje bi mogla primijetiti bilo koja osoba. Motori – Sport ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije objavljene na web stranici, u odnosu na cijenu ili opis bilo kojeg proizvoda ili usluge.

M/ Zadržavanje prava

Motori – Sport zadržava sva prava koja nisu izričito ovdje navedena. Niti jedna od odredbi ovih Uvjeta se neće tumačiti će se kao jamstvo i/ili prijenos bilo kakvog autorskog prava, prava na licenciju, patent, zaštitni znak ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva od Motori – Sport ili bilo kojeg drugog pojedinca ili entiteta.

N/ Modifikacija pojmova

Motori – Sport je ovlašten modificirati ili na drugi način modernizirati ove Uvjete, s vremena na vrijeme, bez prethodne obavijesti. Korisnik suglasno prihvaća sve odredbe Uvjeta koje su na snazi u vrijeme pristupanja ovoj web stranici.

O/ Nadležnost

Ovu web stranicu kontrolira i njome upravlja korisnik licencije – Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, Republika Hrvatska, te je za istu mjerodavno hrvatsko pravo. Stoga Motori – Sport ne preuzima nikakvu odgovornost, a niti daje ikakva jamstva u pogledu dopustivosti ili dostupnosti sadržaja web stranice na području drugih jurisdikcija. Bilo koji pojedinac koji se odluči za pristup ovoj web stranici sa drugih lokacija, čini to svojom voljom, te je stoga isključivo odgovoran da je usklađenost iste sa pozitivnim propisima koji se primjenjuju na području njegove jurisdikcije.

P/ Mjerodavno pravo

Ovu web stranicu kontrolira i njome upravlja korisnik licencije – Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, Republika Hrvatska, te je za istu mjerodavno hrvatsko pravo. U slučaju spora u pogledu tumačenja ili primjene ovih Uvjeta, Korisnik je upoznat da je za rješavanje istih nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, Republika Hrvatska.

R/ Sastavni dio Sporazuma s Korisnikom i prijenos prava

Ovi Uvjeti predstavljaju sastavni dio Sporazuma između Motori – Sport i Korisnika u smislu korištenja web stranice i njezinog sadržaja i zamjenjuju sve prethodne ili istovremene sporazume bilo da su učinjeni elektronskim putem, usmeno ili u pisanom obliku, između Motori – Sport i Korisnika, u svezi istih.

Ovaj Sporazum sklapa Korisnik osobno i nije ovlašten prenijeti prava ili obveze iz istoga na bilo koju drugu fizičku ili pravnu osobu.

S/ Opstojnost obveza i salvatorska klauzula

Ovi Uvjeti primjenjuju se sve dok Korisnik pristupa web stranici i ostaju na snazi i nakon toga. Ukoliko više nemate pristup ovoj web stranici, odredbe navedene u točkama B, C, D, G i H ovih Uvjeta ostaju na snazi.
Ukoliko koja od odredaba ovih Uvjeta bude utvrđena nezakonitom, nevažećom ili ništavom od strane nadležnog tijela u bilo kojem pravnom poretku, to neće imati nikakvog utjecaja na navedenu odredbu u bilo kojem drugom pravnom poretku i to ni na koji način neće značiti da je navedena odredba nezakonita, nevažeća ili ništava u bilo kojem drugom pravnom poretku, a niti će to imati bilo kakav utjecaj na druge odredbe ovih Uvjeta u bilo kojem drugom pravnom poretku.

Politika povjerljivosti i privatnosti

Korištenje nekih od usluga i funkcija koje se nude na ovoj web stranici zahtijeva da Korisnik postane registrirani član. Ukoliko se kao Korisnik odlučite registrirati ili pretplatiti na usluge i funkcije dostupne na ovoj web stranici, od Vas će se zatražiti da ponudite određeni minimum osobnih podataka.
Osim toga, kada pregledavate web stranicu, vlasnik Motori – Sport d.o.o. iz Zagreba, Ive Mallina 19, prikuplja određene tehničke podatke iz vašeg računala. Korištenjem ove web stranice, pristajete na prikupljanje i korištenje takvih podataka. Ukoliko se s time ne slažete, jedini način je da prestanete koristiti ovu web stranicu.
Za više informacija o uvjetima korištenja ove web stranice, pogledajte naše Uvjete korištenja.

1. Podaci koje smo prikupili o Vama

Na web stranici se posebno navode svi podaci potrebni za pristup bilo kojem zatraženom proizvodu ili usluzi.
Motori – Sport prikuplja osobne podatke za identifikaciju u sljedećim slučajevima:
a. kada se registrirate kao član web stranice i stvorite korisnički profil,
Motori – Sport prikuplja Vaše korisničko ime, lozinku, grad, državu, poštanski broj, adresu e-pošte, dob, opis i preferencije prilikom registriracije Vas kao Korisnika naše web stranice ili prilikom registracije za određene usluge, uključujući i naše novosti, naše fotogalerije i slično. Motori – Sport također može prikupljati informacije o specifičnim sklonostima ili potrebama svakog Korisnika.

b. kada Vi kontaktirate Motori – Sport,
Motori – Sport prikuplja osobne podatke kao što su Vaše puno ime i prezime, identifikacijski broj, adresu e-pošte i / ili kontaktni broj kad god uputite bilo kakvo pitanje ili prijedlog ili pitate za pomoć prilikom prijave Vašem korisničkom računu.
c. kada uredite svoj profil, profil stranica omogućuje Korisnicima pregledavanje i uređivanje postavki korisničkog računa, kao i podataka o Korisniku.

2. Mjerodavno pravo za zaštitu osobnih podataka

Ova web stranica je objavljena u Republici Hrvatskoj, te stoga i podliježe važećim propisima na području Republike Hrvatske, između ostalog, podliježe Zakonu o zaštiti osobnih podataka odnosno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

3. Korištenje osobnih podataka

Identifikacijski osobni podaci su oni koji se odnose i služe za identifikaciju pojedinca. Osim ukoliko je to propisano zakonom ili valjanim sudskim nalogom nadležnog suda, Motori – Sport je dužan čuvati tajnost svih osobnih informacija o Korisnicima dobivenih putem svoje web stranice. Motori – Sport ne prodaje niti ne posuđuje identifikacijske osobne podatke svojih Korisnika niti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi ili instituciji.

Podaci koje je Motori – Sport prikupio putem web stranice uz suglasnost Korisnika, pohranjeni su u bazi podataka, te se koriste samo za slanje dokumenata Korisnicima, kao odgovor na njihove upite, zatim radi sastavljanja mailing liste.

4. Otkrivanje osobnih podataka

Ponuditelji proizvoda ili usluga mogu zatražiti otkrivanje osobnih podataka Korisnika, ukoliko je to potrebno radi odgovora na određeni zahtjev Korisnika (npr. kontaktne informacije Korisnika, kontaktne informacije za mailing liste ili ankete).

Kako bi omogućio pružanje usluga koje Korisnik zatraži i obradu zahtjeva, Motori – Sport je ovlašten otkriti Vaše osobne podatke s ovlaštenim ponuditeljima proizvoda i usluga, ali isključivo ponuditeljima koji su ovlašteni pružati usluge ili obavljati određene zadatke u ime Motori – Sport.

Motori – Sport neće otkriti nikakve osobne podatke u odnosu na Korisnika, osim ukoliko se isti koriste isključivo u svrhu odgovora na određene upite Korisnika ili ukoliko su namijenjeni isključivo u ovlaštene svrhe. Nadalje, povjerljivost elektronskog prijenosa podataka je osigurana primjenom strogih sigurnosnih mjera.

Imajte na umu da Motori – Sport zadržava pravo objaviti Vaše osobne podatke trećoj strani, bez vašeg prethodnog pristanka u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko Vaše ponašanje na ovoj web stranici na bilo koji način krši Uvjete korištenja;
 • ukoliko Motori – Sport u dobroj vjeri smatra da je takvo otkrivanje potrebno radi identifikacije ili kontaktiranja u pogledu poduzimanja pravnih radnji protiv osoba koje bi mogle povrijediti prava Motori – Sport ili drugih Korisnika;
 • u slučaju da je Motori – Sport prisiljen poštivati sudski nalog ili nalog nekog drugog tijela u pogledu počinjenja prekršaja ili kaznenog djela ili pokušaja istih;
 • u slučaju da Motori – Sport u dobroj vjeri smatra da je takva objava obvezna po zakonu, uključujući razmjenu osobnih podataka s drugim tvrtkama i institucijama u cilju sprečavanja prijevara.
  Kada dostavljate svoje osobne podatke Motori – Sport, a za vrijeme korištenja ove web stranice, pristajete na: (I) prikupljanje tih podataka od strane Motori – Sport; (II) otkrivanje tih podataka ponuditeljima proizvoda i poslovnim partnerima Motori – Sport za navedene svrhe; te (III) čuvanje tih podataka od strane Motori – Sport za buduću uporabu.

5. Sigurnosne mjere

Mi želimo da se naši Korisnici i posjetitelji web stranice osjećaju sigurni pri korištenju ove web stranice. Kao rezultat toga, mi se zalažemo za zaštitu podataka koje prikupljamo. Motori – Sport je u web stranicu implementirao sigurnosni program za zaštitu podataka pohranjenih u svojim sustavima, a od neovlaštenog pristupa. Motori – Sport može pohraniti samo podatke kada se registrirate kao Korisnik, stvorite korisnički profil ili rezervirate neki proizvod ili uslugu.

Bez obzira na implementirane mjere sigurnosti, Motori – Sport ne može jamčiti potpunu povjerljivost i sigurnost na internetu. Komunikacija putem interneta je podložna presretanjima, gubicima ili izmjenama. Vi potvrđujete da ni Motori – Sport, a niti njegove povezane osobe, ne mogu biti odgovorne za eventualne štete nastale uslijed prijenosa povjerljivih informacija ili osobnih podataka preko interneta, kao i da takva komunikacija poduzimate na vlastiti rizik.

Zaštita Vaših osobnih podataka koju koristi Motori – Sport se primjenjuje i na unutarnju uporabu vaših podataka. Sve Vaše osobne informacije su spremljene na sigurnim serverima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj i kojima može pristupiti isključivo ovlaštena osoba Motori – Sport .
Motori – Sport čuva Vaše osobne podatke samo dok je to potrebno za određenu svrhu ili u slučajevima propisanim zakonom. Motori – Sport je implementirao mjere za brisanje osobnih podataka koji su zastarjeli ili više nisu potrebni.

6. Upotreba “cookies”

“Cookies” su male tekstualne datoteke razmijenjene između Vašeg pretraživača i web stranice, pomoću kojih se vodi evidencija o Vašim postavkama, čineći Vaše naknadne posjete web stranici učinkovitijima. Većina pretraživača su dizajnirani da ih prihvaćaju, ali možete uređivati postavke da ih se odbije, što može rezultirati manjim mogućnostima prilikom korištenja raznih funkcija web stranice. “Cookies” koje koristi Motori – Sport su bezopasni.

7. Informacije o računalu

Motori – Sport prikuplja određene tehničke informacije s računala svaki put kada se pristupi našoj web stranici. Ove informacije se prikupljaju u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva prilikom posjete našoj stranici, a mogu uključivati Vašu IP adresu, operacijski sustav, web preglednik software (npr. Internet Explorer, Chrome…), rezoluciju zaslona, te referirane web stranice.

8. Linkovi na druge web stranice

Postoji mogućnost da se kroz našu web stranicu povežete s drugim web stranicama, na koje se ne primjenjuju ovi Uvjeti, niti Pravila. U slučaju posjete tim stranicama (linkovima), preporučujemo Vam da proučite Izjave o poštivanju privatnosti i povjerljivosti na tim stranicama, a u svrhu razumijevanja njihove prakse u smislu prikupljanja, korištenja i odavanja podataka. Takvi linkovi predstavljaju pogodnost za Korisnika, pa stoga Motori – Sport ni na koji način ne kontrolira, niti podržava ili jamči za web stranice povezane sa ovom web stranicom tj. portalom, te ne može biti niti odgovoran za njihov sadržaj ili praksu, osobito s obzirom na privatnost i povjerljivost.

9. Izmjene politike povjerljivosti i privatnosti

Ovu politiku je izradio Motori – Sport i ista je objavljena na web stranici www.motori.hr u rujnu 2010.g. Motori – Sport zadržava pravo izmjene ove politike uslijed promjena u tehnološkom ili pravnom smislu, ili jednostavno uslijed bilo kakve izmjene na ovoj web stranici, u bilo koje vrijeme, po svom vlastitom nahođenju i bez prethodne najave ili obavijesti.
Nastavljanjem pristupanja ovoj web stranici sukladno izmijenjenoj politici, dajete Vašu suglasnost za korištenje Vaših osobnih informacija prema modificiranoj politici.

10. Pristup Vašim osobnim podacima

Motori – Sport smatra da Korisnici i posjetitelji trebaju imati kontrolu nad prikupljanjem i korištenjem njihovih identifikacijskih osobnih podataka. Možete pristupiti Vašim osobnim podacima u dijelu “Moj profil”.
Korisnici mogu zatražiti pregled, ispravak ili brisanje osobnih podataka koje Motori – Sport čuva u svojim datotekama. Za bilo koji upit, komentar ili prigovor u tom pogledu, molimo kontaktirajte nas na [email protected] i dostavite nam kontaktne informacije koje će nam omogućiti da Vas identificiramo.

Motori – Sport d.o.o.

Ive Mallina 19
10000 Zagreb
OIB: 759900105870
IBAN: HR69 2500 0091 1012 6028 5
Addiko Bank d.d.